Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Utstyr til vannbehandling og miljø

Bruk av riktig innløsningsutstyr for gass i væsker kan gi en gassutnyttelse på mer enn 95%.

Innløsning av gass i væsker er avhengig av forhold som gassens løslighet, temperatur, trykk og skjærkrefter/turbulens.  Dette er blant de faktorene som må tas i betraktning når man skal finne det riktige utstyret til den enkelte applikasjon.

Prinsipper for gassinnløsning

For å få en så effektiv gassutnyttelse som mulig er følgende faktorer viktige:

  • Temperatur, dess lavere jo bedre
  • Trykk,  dess høyere, jo bedre
  • Turbulens
  • Løselighet av gassen

Riktig plassering av utstyret er avgjørende, slik at innløst gass ikke drives ut av væsken igjen.

Utstyret kan blant annet brukes til følgende prosesser:

  • pH-kontroll ved bruk av CO2
  • Behandling av avløpsvann med  ren oksygen
  • Fjerning av lukt og  aereosoler ved bruk av ren oksygen
  • Desinfeksjon ved bruk av ozon (O3)
  • Fjerning av farge ved bruk av ozon
  • Inertisering/ fjerning av oksygen i tanker /væsker ved bruk av nitrogen.

For mer informasjon om anvendelser av gass og innløsningsutstyr, se våre korte beskrivelser / case-stories:

Kontakt oss, dersom du lurer på om bruk av en gass kan gi deg en bedre, billigere og/eller mer miljøvennlig prosess.

Utstyr til vannbehandling og miljø

Innløsningsenhet ISOTM

 

DIWA indløsningsenhed

DIWATM innløsningsenhet