Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Sentralgassanlegg

Fra gassentralen leveres gass til forskjellige brukersteder. Dette er aktuelt ved en sengeavdeling på et sykehus, i et verkstedlokale, et laboratorium eller andre steder hvor det er behov for tilførsel av gass.

Sikkerhetsmessige fordeler

Gasser har forskjellige sikkerhetsmessige krav som det må tas hensyn til ved utformingen av gassanlegget. Ved tilkobling av gassflaskene reduseres flasketrykket til et lavere trykk som føres ut på rørnettet. Gasstrykket reguleres ytterligere i rørnettet eller ved brukerstedet.

Sentralgassanlegget forenkler bruk av gass til forskjellige oppgaver. Reduksjon av gasstrykket inn til brukerstedet gir en sikkerhetsmessig gevinst.

Montering og dokumentasjon

Sentralgassanlegg utformes og monteres av personell med kunnskap og erfaring etter gjeldende lover, forskrifter, veiledninger og vår Best Practice. Et lovpålagt dokumentasjonskrav vil sikre at drift og vedlikehold av sentralgassanelgget enkelt kan gjennomføres til avtalte tider. 

Sentralgassanlegg