Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Utstyr til gasspakking

Man kan kjøpe gassblandinger som er ferdigblandet fra leverandøren eller blande dem selv.

I industrisammenheng er det vanlig å blande gassen selv, men en må ha en gassmikser.

Skal du tilføre gass trengs enkelt utstyr:

  • regulator
  • slange
  • forvarmer (gjelder for CO2).

Det er viktig å tenke på behov og plassering.

Reguleringsutstyr

Gassen det pakkes med avgjør hvilken regulator som skal brukes. Gjengene på regulatorene er forskjellige for å hindre uriktig bruk av reguleringsutstyret. Det er alltid viktig å oppgi hvilken gass som skal benyttes.

Sentralanlegg

Den mest avanserte og beste måten å ivareta gasstilførselen på, er å montere en gassentral. Gassen kan da plasseres på et annet sted enn i produksjonslokalene, noe som anbefales av sikkerhetsmessige hensyn. Via en rørledning/slange føres gassen frem til brukerstedet(ene) hvor gasstrykket reguleres ned til ønsket verdi. Ved hvert brukersted vil det være en egen uttakspost hvor gasstrykket reduseres til det trykket som er spesifisert for gassmikseren. Det kan være to gasser som skal blandes eller det kan være flere pakkemaskiner. Dette sikrer et jevnt trykk til hver pakkemaskin, uavhengig av antall maskiner som er i drift.

Slike sentraler kan kjøpes komplette og monteres av brukerne. Sentralen kan i tillegg kobles til en alarmenhet som varsler når det begynner å bli tomt for gass. På den måten kan en bytte gassflasker uten produksjonsstopp. Skiftet fra tom til full gassflaske kan skje automatisk via en såkalt helautomatisk omsjalter.

Forvarmer

Ved bruk av CO2, som er i flytende form på flasken, er det egenfordampingen som gir den gassen som skal brukes. Dersom forbruket er stort kreves det en forvarmer for å hindre at regulator og slange iser ned.

Gassmikser

Valg av riktig mikser avhenger av maskinkapasiteten og type pakkemaskin, dvs. hvorvidt det er en dyptrekker eller en flow-pack maskin. Det er viktig å velge riktig slik at det ikke er mikseren som blir flaskehalsen på produksjonslinjen. Ved bruk av mikser skal man påse at gassene som går inn har riktig og likt inngangstrykk, og at trykk ut er riktig i forhold til det som er angitt på pakkemaskinen. Det er bare da man er garantert riktig sammensetning av pakkegassen.

Har du spørsmål vedr. utstyr til gasspakking send oss en e-post.