Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Back-up skap for oksygen

Ved å ha mulighet for å koble til gass fra en annen gasskilde, f.eks. flaskepakker, vil man redusere risikoen ved uforutsette hendelser. Et back-up skap vil være en rimelig forsikring og ivaretar en sikker gassforsyning. Løsningen er spesielt anvendelig i fiskeoppdrett. 

 

Innhold

Skapet inneholder blant annet stengeventiler, trykkregulator med rikelig kapasitet og overtrykksventiler. Det er designet etter prinsippene for god ingeniørpraksis.

Flaskepakkene tilkobles høyttrykkslange for 200 bar på inngangen av skapet. På utgangen av skapet tilkobles stålslange til anslutning etter fordamper. Alle komponenter er rengjort for oksygen.

Slangene leveres i standard lengder. Andre slangelengder kan også leveres på forespørsel.

Skapet har inspeksjonsvindu i dør.

Back-up skap for andre gasser enn oksygen kan leveres på forespørsel.

 

Installasjon

Skapet skal monteres av personell med kunnskap om oksygensikkerhet.

Installasjonen skal som et minimum, lekkasje- og funksjonstestes etter montasjen. Utførende/kontrollerende personell skal ha kompetanse om aktuelt regelverk.

 

Kontroll

Skapet og installasjonen skal være gjenstand for periodisk kontroll, ref. Forskrift om håndtering av farlig stoff, § 9.

Back-up skap for oksygen

Brosjyre: Back-up skap for oksygen