Spesialgasser

SPESIALGASSER

Spesialgasser- skreddersydd for kundens behov

Praxair har mer enn 60 års erfaring i produksjon av spesialgassblandinger. Produksjonen startet på Hydro Rjukan hvor luftgassene og hydrogen var biprodukter fra ammoniakkproduksjonen. Produksjonen i dag dekker nær alle typer gassblandinger, såfremt de enkelte komponentene ikke danner uønskede kjemiske reaksjoner, eller at andre fysiske egenskaper begrenser mulighetene.

Spesialgasser er en fellesbetegnelse for:

  • høyrene gasser
  • andre rengasser med spesifisert renhet slik som prosessgasser
  • gass- og væskeblandinger med og uten spesifiserte usikkerheter
  • utstyr som ivaretar gasskvaliteten fram til brukerstedet

Vårt leveringsprogram av gasser dekker de aller fleste behov innenfor industri, forskning og til helsevesenet.

Praxair har et komplett leveringsprogram av høyrene gasser. Disse gassene brukes oftest til analyseformål og riktig gasskvalitet er i de fleste tilfeller avgjørende for analyseresultatet. Visse urenheter kan også skade kostbart analyseutstyr. Oksygen og fuktighet er de urenhetene man oftest ønsker å ha kontroll på, og i visse tilfeller også innholdet av hydrokarboner.

I Praxair samarbeider vi med våre kunder for å utvikle og optimalisere prosesser. Ved hjelp av avansert gassteknikk, som ofte innebærer utvikling av spesielle gassblandinger, kan vi med vår kjennskap til gassers egenskaper gi råd til våre kunder. Dette har resultert i forbedret utbytte i prosesser og mer nøyaktige analyser.

Vårt laboratorium på Rjukan er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17025 som et kalibreringslaboratorium for produksjon og analyse av naturgassblandinger.