Propan

Kjøp Propan

Propan er en svært anvendelig gass som brukes både innen storkjøkken, industri og privat husholdning. Gassen er brennbar, fargeløs og luktfri. Av sikkerhetsmessige årsaker er propan tilsatt et luktstoff slik at man skal kunne oppdage lekkasjer. Gassen er ikke giftig, men ved store konsentrasjoner vil den fortrenge oksygenet i lufta og det kan oppstå kvelningsfare. 

Sørg alltid for god utlufting ved bruk av propan.

Propan er miljøvennlig, da forbrenningsproduktet består av vann og karbondioksid.

Propan leveres i kompositt- og stålflasker med ventil tilpasset forbrukermarkedet og stålflasker med ventiler tilpasset industrimarkedet. 


Produktnavn Renhet sikkerhetsdatablad
Propan 95% Rest: Andre hydrokarboner

Bruk av og bruksområder for Propan etter næring

Bil og transportutstyr 

Propan brukes som drivstoff til transportmidler som f.eks gaffeltrucker, og til oppvarming.

Sveising og metallbearbeiding 

Propan brukes som brenngass ved skjæring, varming og lodding, samt til oppvarming.

Undersøk andre bransjer som bruker propan:
 
Energi 
Laboratorier 
Raffinering 
Oil and Gas 
Kjemisk 


Leveringsalternativer

Sylindere og pakker med komprimert gass

Propan leveres i sylindere og beholder av ulik størrelse, og i transportable tanker.

Er du usikker på hva som passer for deg?

Praxair er et stort selskap med stor rekkevidde og kan levere gasser til utvalgte formål – trygt, pålitelig og kostnadseffektivt. Ta kontakt, og vi hjelper deg med å finne det beste leveringsalternativet til din virksomhet.