Oksygen

Kjøp flytende oksygen eller komprimert oksygen

Vi har komprimert oksygen og flytende oksygen (O2) i forskjellige renhetsgrader og konsentrasjoner.

Produktnavn Renhet sikkerhetsdatablad
Komprimert oksygen 6.0 >99,9999%
Komprimert oksygen 5.5 >99,9995%
Komprimert oksygen 5.0 >99,999%
Komprimert oksygen 4.5 >99,995%
Komprimert oksygen, medisinsk >99,5%
Lazer P >99,995%
Mapcon >99,0%
Nedkjølt flytende oksygen (O2) >99,5%

Hos Yara Praxair utvikler vi de riktige kvalitetene til de riktige bruksområdene. Ta kontakt, og vi hjelper deg med å finne det beste leveringsalternativet til din virksomhet.

Bruk av og bruksområder for oksygengass og flytende oksygen etter bransje

Bil og transportutstyr 

Oksygen brukes som gass ved plasmaskjæring, hjelpegass ved laserskjæring, og noen ganger blir den i små mengder tilsatt til dekkgasser.

Kjemikalier 

I ren form brukes oksygen som råstoff i produksjonen av andre kjemikalier som f.eks. etylenoksid og titandioksid. Rent oksygen brukes også for å påskynde oksidasjonsprosesser for dermed å øke produksjonskapasiteten.

Energi

Ved å bruke oksygen i stedet for luft kan man ofte effektivisere prosesser. Dessuten kan man muliggjøre karbonfangst ved bruk av fossile brensler. Oksygen blir ofte brukt i oppvarmingen av dampkjeler, fermentorer og andre prosesser for å øke produktiviteten

Glass

Oksygen øker produktiviteten i glassproduksjonen ved at forbrenningen blir mer effektiv. Dessuten blir utslipp av NOX redusert.

Helse og omsorg 

Yara Praxair har i lang tid levert medisinsk oksygen, både gass og flytende. Vi levere også utstyr som brukes i behandlingen av pasienter med behov for tilskudd av oksygen, f. eks. KOLS-pasienter

Metallproduksjon

Oksygen brukes ofte til å erstatte eller anrike luft for dermed å forbedre forbrenningseffektiviteten, både i ved jernproduksjon og produksjon av andre metaller.

Farmasøytisk industri og bioteknologi 

Oksygen brukes i fermentorer og bioreaktorer for å fremme cellevekst.

Treforedlingsindustrien

Oksygen brukes i utskillingen av vedstoff og til behandling av avløpsvann.

Raffinering

Oksygen brukes mest til behandling av avløpsvann. Ved katalytisk spalting i bensinproduksjonen anrikes luften med oksygen for å effektivisere prosessen.

Vann og rensing av avløpsvann 

Oksygen kan brukes i biologiske renseanlegg i stedet for luft i luftebassengene for å øke effektiviteten. Dessuten reduseres lukt og skum. Ved anlegg som produserer ozon for å desinfisere avløpsvann, brukes oksygen i ozongeneratorene.

Sveising og metallbearbeiding 

Oksygen brukes i plasmaskjæring, hjelpegass i laserskjæring og av og til tilsatt i små mengder til beskyttelsesgasser.

Fiskeoppdrett -oksygenering 

Oksygen er en viktig faktor for å oppnå god totaløkonomi på anlegget. Vi har oksygeninnløsere for både sjø- og ferskvann. Hydrox DMT innløsere brukes både for sentral og individuell oksygenering på karnivå. Våre oksygeninnløsere for sjøvann løser effektivt inn oksygen uten bruk av ekstra trykkøkningspumpe og er som alle våre oksygeninnløsere, utviklet ved vårt kompetansesenter i Porsgrunn.

Undersøk andre bransjer som bruker oksygen. 

Dykking  
Elektronikk
Mat og drikke
Laboratorier 


Oksygen leveres komprimert i sylindre og pakker. Leveres også flytende på stasjonære og i transportable tanker

Sylindre og pakker med komprimert gass

Sylindre og pakker med komprimert gass kan leveres i en rekke størrelser og renhetsgrader.

Levering i bulk

Vi leverer flytende oksygen i bulk med ulike spesifikasjoner i tankstørrelser tilpasset bedriftens behov.

Produksjon på stedet 

Dersom behovet for oksygen er svært stort, kan vi tilby «on-site»-anlegg hvor gassproduksjonen finner sted på brukerstedet. Vi kan levere komplette luftgassfabrikker med kryogen separasjon av luftgassene eller ikke-kryogene anlegg. Her kan såkalte PSA-anlegg tilbys. Valg av type anlegg bestemmes av behovet for volum og renhet på gassen. Våre anlegg er effektive, pålitelige og kostnadseffektive for alle ønskede trykk-, volum- og renhetsnivåer

Er du usikker på hva som passer for deg? 

Yara Praxair er et stort selskap med stor rekkevidde og kan levere gasser til utvalgte formål – trygt, pålitelig og kostnadseffektivt. Ta kontakt, og vi hjelper deg med å finne det beste leveringsalternativet til din virksomhet.