Mepran

MEPRAN ER I LIKEVEKT GASS-/VÆSKEFASE PÅ SYLINDERE. GASSEN TAS UT I GASSFASE FRA SYLINDERE OG GASSFASE ELLER FLYTENDE FASE FRA TANK.

Mepran er i likevekt gass-/væskefase på sylindere. Gassen tas ut i gassfase fra sylindere og gassfase eller flytende fase fra tank.

PRODUKTNAVN RENHET SIKKERHETSDATABLAD
Mepran Propylen (C3H6); 90 - 100%
Rest: Propan + Butan + andre hydrokarboner

BRUK AV OG BRUKSOMRÅDER FOR MEPRAN ETTER NÆRING

Sveising og metallbearbeiding

Mepran brukes i kombinasjon med Oxysafe til skjæring av stål.  Brukes også til varming og lodding.

LEVERINGSALTERNATIVER

Mepran kan leveres i sylinder eller tank

Mepran leveres i sylindere med 34kg innhold eller tanker med 620kg innhold. I begge tilfeller er Mepran i gass-/væskelikevekt.

Er du usikker på hva som passer for deg?

Praxair er et stort selskap med stor rekkevidde og kan levere gasser til utvalgte formål – trygt, pålitelig og kostnadseffektivt. Ta kontakt, og vi hjelper deg med å finne det beste leveringsalternativet til din virksomhet.