Hydrogen

KOMPRIMERT HYDROGENGASS H2

Kjøp hydrogen H2

Vi leverer komprimert hydrogen (H2) i en rekke renhetsgrader.

PRODUKTNAVN RENHET SIKKERHETSDATABLAD
Komprimert hydrogen 6.0 > 99,9999%  
Komprimert hydrogen 5.5 > 99,9995%  
Komprimert hydrogen 5.0 > 99,999%  
Komprimert hydrogen 2.6 > 99,6%  

Hos Yara Praxair utvikler vi de riktige kvalitetene til de riktige bruksområdene. Ta kontakt, og vi hjelper deg med å finne det beste leveringsalternativet til din virksomhet.

BRUK AV OG BRUKSOMRÅDER FOR HYDROGENGASS OG FLYTENDE HYDROGEN ETTER BRANSJE

Bil og transportutstyr

Hydrogen blandet med oksygen i en smelteovnsatmosfære gir en blank og skinnende overflate på ståldeler. På grunn av sine gode varmeledningsegenskaper, kan også hydrogen brukes som industriell kjølegass. Man kan også bruke hydrogen som alternativt brensel for å redusere skadelige utslipp.

Energi

Hydrogen brukes til å drive alt fra biler som setter fartsrekorder, til brenselcelledrevne personbiler, busser og gaffeltrucker.

Raffinering

I oljeraffinerier brukes hydrogen i raffineringen av råolje til drivstoff for transportindustrien og bidrar dermed til å oppfylle stadig strengere utslippskrav.

Sveising og metallbearbeiding

Hydrogen blandet med argon brukes til plasmasveising og skjæring av rustfritt stål.

LEVERING AV HYDROGENGASS (H2)

Sylindre og pakker med hydrogen

Hydrogen blir levert i mange renhetsgrader i flasker og, dersom volumbehovet er stort, i pakker. Hvis behovet er for enda større volumer, kontakt oss for alternativer.

Er du usikker på hva som passer for deg?

Yara Praxair er et stort selskap med stor rekkevidde og kan levere gasser til utvalgte formål – trygt, pålitelig og kostnadseffektivt. Ta kontakt, og vi hjelper deg med å finne det beste leveringsalternativet til din virksomhet.