Gassutstyr

GASSUTSTYR OG -SYSTEMER

Utstyrt for å gjøre mer

Yara Praxair gjør mer enn bare å selge gasser. Vi designer, prosjekterer og installerer det utstyret du trenger til dine
bruksområder. Fra gassinstallasjoner og regulatorer kan vi tilby en komplett serie av gassutstyr for å hjelpe deg med å øke produktiviteten. 

iTec er Yara Praxair AS sin samarbeidspartner på gassutstyr. iTec ble etablert i 2001 og hadde da hovedfokus på salg, installasjon og service av skjæremaskiner. I 2009 startet de med gassutstyr, og har nå et bredt produktspekter for regulering av gasser innenfor industri, medisinsk og laboratorier.

www.iTec.as

Katalog iTec sentralgassutstyr


Yara Praxair designer, prosjekterer og installerer sentralgassanlegg som dekker dine behov. Vårt utstyrsprogram ivaretar spesifikke krav til anlegg for industrigass, spesialgass og medisinske gasser. Vi leverer gassanlegg for både gass og gass i væskeform i henhold til god ingeniørpraksis og myndighetskrav.

Yara Praxair kan tilby gassregulatorer til de fleste formål i industrien, både for korrosive og ikke-korrosive gasser og væsker. Vi leverer regulatorer for standard industrigasskvalitet, for høyrene gasser og til medisinsk bruk. Utvalget av regulatorer dekker de fleste krav til trykk og gassmengde.

Yara Praxair har et stort utvalg av lagringssystemer for biologisk materiale, systemer som er av den største viktighet innen laboratorievirksomhet, i helsevesenet, til farmasøytisk industri og innenfor bioteknologisk virksomhet. Vår samarbeidspartner, Cryo Diffusion, er en ledende produsent av vakuumisolerte produkter og leverer det siste innen kryogene lagringssystemer.

Yara Praxair har et stort utvalg av flowmetre. Vi har lang erfaring innen gassteknologi og kan hjelpe deg i å velge riktig utstyr med komponenter som passer best for ditt spesielle behov.

Exact flaskesporing er en tjeneste vi kan tilby din bedrift for å spore og håndtere gassflasker internt. Tjenesten fordeler flasker og produkter på bedriften din, gir deg informasjon om produkter på lager og hjelper deg med å kontrollere og lagerstyre gassflaskene.

Yara Praxair har høy gassteknisk kompetanse og kan bidra med innspill til å optimalisere prosesser for dermed å kunne redusere kostnader og øke produktiviteten. Vi har alt som trengs innen gassforsyning, slik som gassentraler, regulatorer, ventiler, rør og rørdeler. Dessuten flasketilkoplinger, sikkerhetsutstyr, alarmsystemer og merking.