Gassblandinger

Gassblandinger

Nøyaktighet og stabilitet i blandingene

Vi tilbyr tilpassede gassblandinger til de bransjene vi betjener. Med flere års erfaring i å produsere blandinger, bruker vi kvalitetsstandarder med den høyeste sikkerhet i hver blanding vi skaper. 

Spesialgassblandinger

Yara Praxair har mer enn 60 års erfaring i produksjon av spesialgassblandinger. Produksjonen startet på Hydro Rjukan hvor luftgassene og hydrogen var biprodukter fra ammoniakkproduksjonen. Produksjonen i dag dekker nær alle typer gassblandinger, såfremt de enkelte komponentene ikke danner uønskede kjemiske reaksjoner, eller at andre fysiske egenskaper begrenser mulighetene.

Sveiseblandinger

Yara Praxair er en betrodd leverandør av industrigasser, applikasjoner, produkter og tjenester som støtter sveising, skjæring og andre prosesser, men våre tjenester er mye mer omfattende enn å levere høykvalitetsprodukter.