Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Vilkår og betingelser

Juridisk bekendtgørelse: Vilkår og betingelser

Dette website er leveret af Yara Praxair og må kun anvendes til informationsformål. Når du får adgang og benytter dette website ("Site") indvilliger du i at overholde de vilkår og betingelser der er omtalt i denne bekendtgørelse.

Du indvilliger også i at overholde alle yderligere restriktioner der vises på dette Site som kan blive opdateret fra tid til anden.

Yara Praxair giver dig tilladelse til at vise og hente informationer ("Materialer") på dette Site alene til personlig, ikke-kommerciel anvendelse. Denne tilladelse udgør ikke en overdragelse af ejendomsretten til Materialerne, og kopier af Materialerne må ikke på nogen måde modificeres eller gengives eller offentligt udstilles eller distribueres eller på anden måde benyttes til offentlige eller kommercielle formål.

Yara Praxair garanterer ikke for Materialernes nøjagtighed eller fuldstændighed, ej heller for vederhæftigheden af råd, meninger, udtalelser eller anden information der vises overalt på Sitet.

Ej heller påtager Yara Praxair eller nogen af dets datterselskaber sig noget ansvar for eventuelle unøjagtigheder eller udeladelser. Yara Praxair garanterer ikke at dette Site eller dets servere er fri for virus eller andre skadelige elementer.

Materialerne udgør ikke et tilbud om at sælge eller fremsættelse af tilbud om at købe eventuelle værdipapirer og må ikke danne grundlag for eventuelle investeringsbeslutninger.

Af hensyn til dig kanYara International på dette Site angive links til websites drevet af andre parter. Hverken Yara Praxair eller nogle af dets datterselskaber er ansvarlige for indholdet af eventuelle linkede websites og påtager sig intet ansvar i forbindelse med adgang og brug af disse websites.

Denne bekendtgørelse er underlagt og skal fortolkes i henhold til norsk lovgivning.