Kategori: Olje og miljø

Olje for utvikling

Norge er forkjempere for noe av det viktigste som skjer i våre dager. Norad er den delen av Norge som jobber med utviklingsarbeid og jobber med hvorda

Olje er en del av fremtiden

Når du leser i avisen vil du se at det kreves mye av dem som jobber med olje å kunne selge dette på en måte som gjør at du får det du vil. Det skal …

Oljeproduksjon

Norge er en av de største landene i verden på produksjon av olje og gass. Det er en ganske imponerende statistikk å være en del av. Vi er med andre or

En fremtid uten olje

Det skrives veldig mye om at miljøet ikke tåler det som skjer om dagen. Norge og andre land produserer til sammen mer olje enn noen gang før. Hva som