Vannrensing

LEVERING AV INDUSTRIGASS TIL RENSING AV VANN OG AVLØPSVANN

Vi sløser ikke med vann. Vi fornyer det.

Yara Praxair utvikler og leverer skreddersydde systemer, for å hjelpe industrianlegg bedrifter og kommuner med å oppfylle de målene de har for håndtering av drikkevann og avløpsvann. Vi jobber direkte med våre kunder,  med alt fra behovskartlegging og behandlingsstrategi til utstyrsdesign, installasjon og optimalisering. Vi tilbyr et bredt spekter av applikasjoner for behandling og gjenbruk av prosessvann, samtidig  som behandlingskapasiteten økes, VOC-utslippene reduseres, sikkerheten bedres og kostnadene reduseres.

Praxair gjør mer enn å rense avløpsvann. Ettersom den globale etterspørselen etter drikkevann fortsetter å stige og ferskvannskildene raskt tappes ned, kommer vi med industriteknologi som gjør denne livsnødvendige ressursen tilgjengelig for en voksende befolkning. Bare i fjor hjalp vi til med å bringe rent drikkevann til 25 millioner mennesker rundt om i verden.

Her i landet er det å behandle drikkevannet slik at kvaliteten ikke forringes på vei til forbrukeren viktig. Dette er med på å bevare investeringer i infrastruktur som ledningsnett og å styrke folkehelsen.

INDUSTRIGASSER TIL RENSING AV VANN OG AVLØPSVANN

Oksygen

Oksygen gass kan supplere og/eller erstatte luft i luftede bassenger for å øke behandlingskapasiteten, redusere VOC-utslipp og skumming, fjerne lukt og gi større fleksibilitet. Oksygen brukes også som tilførselsgass for produksjon av ozon til desinfisering av vann og humusfjerning av drikkevann i prosessen ozonering/biofiltrering. Oksygen kan også gi friskere smak på drikkevannet.

Karbondioksid

Rent vann og miljøvennlige prosesser har stort fokus i dagens samfunn og hos oss.  Våre gasser kan brukes til behandling av drikkevann, avløpsvann, og prosessvann, sanering av oksygenfattige innsjøer/vann for å nevne noe. Karbondioksid benyttes i drikkevann for blant annet å øke vannets bufferevne, gi vannet en mer stabil pH-verdi og redusere korrosjon på ledningsnettet.

Karbondioksid er et trygt alternativ til mineralsyrer og erstatter kjemikalier som brukes til pH-reduksjon. Bruk av karbondioksid gir enklere prosesser, forbedrer anleggets sikkerhet og fleksibilitet.

INDUSTRIAPPLIKASJONER OG SYSTEMER FOR RENSING AV VANN OG AVLØPSVANN

pH-kontroll

Ved å erstatte sterke syrer med karbondioksid kan man senke pH-verdiene på en enkel måte og ha et godt produkt relatert til helse, miljø og sikkerhet.

Reduksjon av slam ved bruk av ozon

Vår Lyso™ prosess for ozonering av slam er en industriapplikasjon som reduserer mengde slam som genereres via rensing av avløpsvann.

Oksygenering og luktkontroll

Vårt In-Situ Oxygenation (I-SO™) system gir god innløsning av oksygen i avløpsvann og øker den biologiske rensekapasiteten med over 100 %. Denne industriapplikasjonen reduserer skumming, øker nivået av oppløst oksygen, reduserer VOC-utslipp og lukt.

Karbonatisering

Som en av verdens største leverandører av karbondioksid kan vi tilby alt du trenger til effektive  vannrensesystemer, gi en komplett analyse og teknisk støtte for å finne ut hvor mye karbondioksid som er nødvendig for å behandle vannet for å få ønsket pH-verdi.

Desinfisering

Ozon er et kraftig desinfiseringsmiddel når det gjelder vannrensing.

INDUSTRITJENESTER RENSING AV VANN OG AVLØPSVANN

Nødoksygenering

Nødoksygenering In-Situ Oxygenation (I-SO™), midlertidig oksygenbasert lufting kan gi rask effekt, løse kapasitetsproblemer på renseanlegg, problemer som følge av dårlig vær, strømbrudd, for stor belastning eller ved vedlikehold av anlegget.

Vi gjør mer enn å levere industrigasser, teknologier og applikasjoner til vannrensningsindustrien. Vi vil hjelpe deg til å optimalisere prosessen. Fra konsultasjon til implementering og bruk, kan vi tilby en rekke tjenester som hjelper deg med å overvåke og håndtere gassforsyningen, slik at du kan fokusere på å gjøre vannet renere.

Se våre tjenester