Treforedling

LEVERING AV INDUSTRIGASS OG TJENESTER TIL TREFOREDLINGSINDUSTRIEN

Endre reglene for rent papir

Et blankt papirark kan inspirere til en idé, men i Praxair inspirerer våre idéer til renere papir. Ettersom nye miljøforskrifter gjør seg gjeldende og fører til krav om lavere utslipp fra treforedlingsindustrien, kommer stadig flere bedrifter til Praxair for å finne løsninger. Vi tilbyr tjenester som kan bedre økonomien i prosesser og samtidig oppfylle stadig strengere miljøkrav. Vår kompetanse på industrigasser og væskehåndtering gir fabrikkene muligheter til å øke produksjonen og senke driftskostnadene. La oss hjelpe deg med å gjøre papiret renere.

Se hvordan vi jobber i relaterte bransjer.

Industrigasser (Karbondioksid, Oksygen) til treforedlingsindustrien

Oksygen

Oksygen brukes i treforedlingsindustrien i delignifiseringsprosessen. Dette bidrar til redusert bruk av blekemidler. Gassen brukes også til rensing av avløpsvannet og tilfredsstiller dermed også de strenge kravene til utslipp.

Karbondioksid

Karbondioksid benyttes i treforedlingsindustrien for å kontrollere pH, optimalisere produksjonen av tremasse og til å vaske brun og bleket stokk.

INDUSTRIAPPLIKASJONER OG LØSNINGER FOR TREFOREDLINGSINDUSTRIEN

Delignifisering og bleking

Ta skrittet mot total klorfri produksjon av tremasse ved å bruke delignifisering med oksygen og ozonbleking.

Vasking

Øke produksjonsvolumene for bleket sulfatmasse med opp til 15 prosent med vårt vaske- og gjenvinningssystem for brunstokk.

Sortering

Erstatt svovelsyre med karbondioksid for å behandle harpiksavsetning i sorteringsrom. Karbondioksid er sikrere å håndtere og forårsaker ikke korrosjon av utstyr i sorteringsrommet.

Oksidering av hvitlut

Vårt oksygen kan brukes for å muliggjøre effektiv oksidering av hvitlut – og generere alkaliske kilder som er nyttige i bleke- og delignifiseringsprosessene.

pH-kontroll

Kontroller pH med karbondioksid under klargjøringsprosessen av stokken og i de våte stadiene av papirprosessene ved produksjon av blant annet absorberende husholdningspapir.

INDUSTRITJENESTER FOR PAPIR- OGMASSEINDUSTRIEN

Vi gjør mer enn å levere industrigasser og applikasjoner til papir- og masseindustrien. Vi tilbyr overflatebelegg med høy ytelse som er motstandsdyktig mot slitasje og korrosjon, samtidig som arkegenskapene forbedres for en rekke presse- og rulleapplikasjoner.