Sveising og metallbearbeiding

LEVERING AV INDUSTRIGASS OG TEKNOLOGI TIL SVEISING OG METALLPRODUKSJON

Øke produktiviteten

Yara Praxair er en betrodd leverandør av industrigasser, applikasjoner, produkter og tjenester som støtter sveising, skjæring og andre prosesser, men våre tjenester er mye mer omfattende enn å levere høykvalitetsprodukter. Vi er en totalleverandør som gjennom vårt eksklusive program for produktivitetsøkning, jobber vi med å redusere produksjonskostnadene, øke produktiviteten og forbedre kvaliteten. I tillegg til vårt eget Teknologisenter i Porsgrunn, har vi gjennom Praxair tilgang på fire andre FoU-sentre, som arbeider med å utvikle ny teknologi.

Se hvordan vi jobber i relaterte bransjer.

Bil og transportutstyr 
Oil and gas

INDUSTRI-, BESKYTTELSES- OG LASERGASSER FOR SVEISING OG METALLBEARBEIDING

Acetylen

Acetylen brukes mest til skjæring, varming og lodding. Acetylen har den høyeste flammetemperaturen av alle kommersielt tilgjengelige brenngasser.

Argon

Argon brukes for å skape et inert gassdekke og blandes ofte med andre industrigasser som karbondioksid, oksygen, helium, hydrogen og nitrogen for å forbedre lysbuestabiliteten og forbedre egenskapene ved gassmetallbuesveising. Argon er også den primære gassen som brukes for gasswolframsveising (TIG).

Helium

Helium er en inert industrigass med høy varmeledningsevne når økt varmetilførsel er ønsket under sveising av metaller som aluminium, rustfritt stål, kobber og noen magnesiumlegeringer.

Hydrogen

Hydrogen er den letteste av alle gasser. Gassen brukes til å forbedre plasmasveising og skjæring og blandes ofte med argon for å sveise rustfritt stål på grunn av sine oksidreduserende egenskaper.

Karbondioksid

Karbondioksid er oftest blandet med argon i beskytelsesgasser som brukes for å hindre atmosfærisk forurensning av det smeltede metallet i gassmetallbuesveising (MAG).

Mepran

Mepran er en alternativ brenngass for skjæring, varming og lodding. Mepran er en stabil gass som er godt egnet til skjæring av alle materialtykkelser.

Nitrogen

Nitrogen kan benyttes som hjelpegass for laser- eller plasmaskjæring og som komponent i beskyttelsesgass for noen rustfrie sveiseapplikasjoner. Gassen blir sammen med Hydrogen (blandet) brukt som bakgass ved sveising.

Oksygen

Oksygen brukes som gass ved autogenskjæring, plasmaskjæring, hjelpegass ved laserskjæring, og noen ganger blir den i små mengder tilsatt til beskyttelsesgasser for sveising av stål.

INDUSTRIAPPLIKASJONER FOR SVEISING OG METALLBEARBEIDENDE INDUSTRI

Skjæreprosesser

Vi hjelper deg med å finne riktig gass for enhver industriell skjæreapplikasjon. Fra oksygenskjæring og plasmaskjæring til laserskjæring kan våre gasser og forsyningssystemer utgjøre hele forskjellen i produktiviteten.

Sveiseprosesser

I samarbeid med deg velger vi den mest kostnadseffektive sveiseprosessen for dine behov. Vi har kompetanse på alle områder innenfor sveising.

INDUSTRITJENESTER FOR SVEISING OG METALLBEARBEIDENDE INDUSTRI

Program for produktivitetsøkning

Ved å hjelp av systematisk gjennomgang av dine prosesser vil vi vurdere gjeldende sveisepraksis, analysere de innsamlede dataene og anbefale de mest optimale løsninger til en rimelig pris. Vi vil jobbe med deg hvert steg på veien.

I Yara Praxair samarbeider vi med deg for å optimalisere alle trinn i prosessen. Fra konsultasjon til implementering og bruk kan vi tilby en rekke tjenester som hjelper deg med å overvåke og håndtere gassforsyningen for å hjelpe deg med å gjøre mer med mindre. 

Se våre tjenester