Produksjon av bildeler

LEVERING AV INDUSTRIGASS OG UTSTYR TIL BILINDUSTRIEN

Bilproduksjon fra begynnelse til slutt

I Praxair hjelper vi kundene med å lage høykvalitetsdeler og -utstyr på alle trinn i produksjonsprosessen for biler og transportutstyr. Siden kvaliteten på det ferdige produktet avhenger av hva som skjer på samlebåndet, må det lages deler som er nøyaktig like hverandre. I Praxair leverer vi de industrigassene, det utstyret og de avanserte programmene som hjelper deg med å gjøre akkurat det.

INDUSTRI-, SVEISE-, DEKK- OG LASERGASSER FOR BIL OG TRANSPORT

Nitrogen

Nitrogen er ideelt for prosesser som dekkherding, autoklavering og varmebehandling av ulike bildeler. Nitrogen brukes også som hjelpegass til laserskjæring og forbedrer plasmaskjæring. Gassen kan også brukes til å krympetilpasse motor- og girkassedeler og til å produsere elektroniske komponenter for seter, stereoanlegg, ABS-bremser og klimaanlegg.

Argon

Monteringsanlegg, bruk av argon i lag 1 og lag 2 i kombinasjon med andre sveisegasser for å sveise bildeler som rammer, lyddempere, oppheng, seter, aksler og andre komponenter på grunn av evnen til å gi den nødvendige atmosfæren som trengs for å produsere adekvate sveiser med alle materialer. Det er også ofte brukt i kollisjonsputer.

Hydrogen

Som en del av varmebehandlingsatmosfæren  reagerer hydrogen med oksygen og gir en skinnende overflate på ståldeler. Det brukes også, enten alene eller som del av en blanding, som kjølegass under høyt trykk på grunn av sine utmerkede varmeoverføringsegenskaper. Når den brukes som alternativt brensel i enten en brenselcelle eller direkte i en forbrenningsmotor er hydrogen også viktig for å redusere uønskede utslipp.

Helium

Helium brukes til å teste radiatorvarmevekslere og momentomformere for å sikre at de er lekkasjefrie. Helium kan blandes med argon for å forbedre egenskapene til beskyttelsesgassen ved sveising og som hjelpemiddel i produksjonen av kollisjonsputer.

Oksygen

Oksygen brukes i støperier som lager folier til bilindustrien, som gass ved autogenskjæring, plasmaskjæring, hjelpegass ved laserskjæring, og noen ganger blir den i små mengder tilsatt til beskyttelsesgasser.

Acetylen

Acetylen brukes mest til skjæring, varming og lodding. Acetylen har den høyeste flammetemperaturen av alle kommersielt tilgjengelige brenngasser.

BRUKSOMRÅDER I BILINDUSTRIEN

Varmebehandling

Våre nitrogenbaserte varmebehandlingsprogrammer brukes til gløding og lodding, til sintring og karburisering. De er rimelige, høyproduktive og hjelper deg med å oppfylle strenge krav i bil- og transportindustrien.

Produksjon av deler

Fra karosseri og motor til sikkerhetsbelter og ABS-bremser hjelper våre gasser og industriapplikasjoner deg med å lage høykvalitetskomponenter samtidig som kostnadene reduseres hele veien.

Se hvordan andre industriapplikasjoner brukes til produksjon av biler og transportutstyr.

Sveising og metallproduksjon

INDUSTRITJENESTER I BILINDUSTRIEN

Vi gjør mer enn å levere industrigasser og programmer til produksjon av biler og transportutstyr. Vi samarbeider med deg for å optimalisere hvert trinn av prosessen. Fra konsultasjon til implementering og bruk, kan vi tilby en rekke industritjenester som hjelper deg med å overvåke og håndtere gassforsyningen, slik at du kan forbedre produktkvaliteten. 

Se våre tjenester