Metallurgi

LEVERING AV INDUSTRIGASS, TEKNOLOGI OG UTSTYR TIL METALLPRODUKSJON

Styrke prosessen din

Som ledende gassleverandør til metallproduksjonsindustrien er vi i Praxair stolte over å forsyne hundrevis av stålverk og andre metallprodusenter over hele verden med industrigasser som bidrar til at skyskraperne reiser seg, at togene går på skinner og skipene seiler. Yara Praxairs industrigasser brukes mye i metallproduksjon for å redusere kostnader, forbedre energieffektiviteten, levere miljøfordeler og øke produktiviteten.

Vårt forhold til våre kunder går mye dypere enn bare det å levere industrigass. Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester som inkluderer design, bygging, oppstart og støtte til applikasjonsutstyr. Vi leverer alt fra gassflasker til leveringssystemer på stedet tilpasset til store integrerte metallverk, mindre verk og støperier. Når du får alle løsningene fra en industrigassleverandør, har du tid og frihet til å fokusere på virksomheten din.

Se hvordan vi jobber i relaterte bransjer.

Sveising og metallproduksjon

INDUSTRIGASSER TIL METALLPRODUSERENDE INDUSTRI

Oksygen Oksygen Oksygen

Oksygen inngår i  metallproduksjon og brukes til å erstatte eller anrike luft og til slutt øke forbrenningseffektiviteten i produksjonen av både jernholdige og ikke-jernholdige metaller.

Argon Argon Argon

Argon er en viktig komponent i bearbeiding av rustfritt stål stål som røremiddel og bidrar til å hindre oksidering av smeltet metall.

Nitrogen Nitrogen Nitrogen

Nitrogen fungerer som bære- og spylegass i stålproduksjon og brukes til å hindre oksidering og kan benyttes i varmebehandlingsprosessen.

Hydrogen Hydrogen Hydrogen

Hydrogen brukes til å hindre oksidering og er hovedkomponent i varmebehandlingsprosessen.

INDUSTRIAPPLIKASJONER FOR DEN METALLPRODUSERENDE INDUSTRIEN

Dekarburisering med argon og oksygen

Over 75 prosent av verdens rustfrie stål lages med vår prosess for dekarburisering med argon og oksygen (AOD-prosessen). Senk materialkostnadene, produser renere metaller, og øk produktiviteten med AOD.

Direkte oksygeninjisering

Våre prosesser CoJet® gassinjisering og Supersonic direkte injisering brukes i støperier, minifabrikker og fabrikker som fremstiller rustfritt stål, for å senke kostnadene og bedre ovnsproduktiviteten.

Oksygenanriket forbrenning

Vårt konsept med  oksygenanrikning i forbrenningen  bidrar til økt produktivitet og redusert brenselforbruk, driftskostnader og utslipp.

Varmebehandling

Våre hydrogenbaserte varmebehandlingsprosesser brukes til gløding og lodding, til sintring og karburisering. De er rimelige, høyproduktive og hjelper operatørene med å oppfylle  spesifikasjonene helt nøyaktig.

Teknologi med varm oksygen

Vårt system som forvarmer oksygenet før det inngår i forbrenningen, sørger for rask forbrenning av materialer som er vanskelig å få til å brenne. Oksygenet blir forvarmet til høye temperaturer på brukerstedet.

Inertering

Vår Laminar Barrier Inerting-teknologi reduserer oksidering av legeringer, slaggdannelse samt mengde oppløst oksygen, nitrogen og hydrogen. Det gir bedre flyt av metallet ved støping og færre feil.

Tørkeovn med oksygenanriking

Generer høyere ovnstemperaturer uten å bruke mer brensel. Med vår applikasjon kan vi hjelpe deg med å utnytte brennstoff med lavt energiinnhold og redusere eller potensielt eliminere behovet for mer verdifull brensel som koksovngass og naturgass.

INDUSTRITJENESTER FOR DEN METALLPRODUSERENDE INDUSTRIEN

Vi gjør mer enn å levere industrigasser, teknologier og applikasjoner til den metallproduserende industrien. Vi vil hjelpe deg med å optimalisere alle trinn i prosessen. Fra konsultasjon til implementering og bruk kan vi tilby en rekke industritjenester som hjelper deg med å overvåke og håndtere gassforsyningen, slik at du kan lage et bedre produkt. 

Se våre tjenester