Laboratorier

TILFØRSEL AV INDUSTRIGASS OG TEKNOLOGI TIL LABORATORIER

Kunnskap

Praxair har levert gasser og utstyr til rutine- og forskningslaboratorier i mer enn 60 år. Vi har med vår kunnskap rettledet både industrien, forskning og helsesektoren til å bruke riktig gass og utstyr i sine anstrengelser til å oppnå de beste resultater.

Du kan stole på renheten og stabiliteten i våre gasser, slik at du kan gjennomføre nøyaktige eksperimenter. Vi forsyner laboratoriet ditt med en komplett serie analytiske instrumenteringsgasser av svært høy renhetsgrad, samt reagensgasser og gassblandinger tilpasset dine behov. Og vi stopper ikke der. Våre laboratorietjenester omfatter mye mer enn bare gassforsyning. Vi tilbyr en komplett serie utstyr for gasshåndtering, distribusjon og lagring slik at du kan arbeide sikkert og produktivt. I Praxair eksperimenterer vi ikke med din tilfredshet.

Kvalitet

Vårt laboratorium på Rjukan er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17025 som et kalibreringslaboratorium for produksjon og analyse av naturgassblandinger.

Se hvordan Praxair jobber i relaterte bransjer.

Helsesektoren
Farmasoytisk-industri-og-teknologi
Spesialgasser

INDUSTRI-, SPESIAL-, EMBALLERTE- OG ANALYSEGASSER TIL LABORATORIER

Nitrogen

Nitrogengass brukes ofte til inertisering, stripping, tørking og pakking. Den brukes også som bæregass, fortynningsgass eller forstøvningsgass til ulike analyseinstrumenter. Flytende nitrogen er også brukt til å oppbevare biologisk materiale, som f.eks. navlestrengblod, benmarg, sperma, cellekulturer og hjerteklaffer. Flytende nitrogen blir også brukt i forbindelse med ulike typer laboratorieutstyr, da som f.eks. kuldefeller, gassadsorpsjonssystemer og i NMR instrumenter.

Oksygen

Oksygen er vesentlig for dyrking av bakterier, dyre- og planteceller, og blir også brukt i inkubatorer og bioreaktorer for å oppnå optimal cellevekst. Oksygen brukes også til forbrenning av prøver for elementanalyse.

Karbondioksid

Karbondioksidgass kan brukes i inkubatorer og bioreaktorer til pH-regulering for å oppnå optimal cellevekst. CO2 er også den primære mobile fase i superkritisk væskekromatografi.

Helium

Heliumgass er den mest vanlige bæregassen i gasskromatografi. På grunn av det lave kokepunktet (ca. -269 °C) blir flytende helium brukt til å kjøle NMR- og MRI-magneter til det punktet der deres elektriske motstand praktisk talt har opphørt, og de blir superledende.

Tørris

Tørris brukes i bl. a. farmasøytiske laboratorier, i DNA-forskning og innen genteknologi i eksperimenter, bevaring, lagring og til frakt av biologisk materiale.

Argon

Argon brukes til å lage plasmaet som atomiserer eller ioniserer prøver i analyseinstrumenter som ICP, atomemisjon (AE), atomabsorpsjon (AAS) og massespektrometre (MS).

Hydrogen

Hydrogen brukes som bæregass og forbrenningsgass i flere analyseinstrumenter som i gasskromatografer, atomemisjons- og atomabsorpsjonsinstrumenter.

INDUSTRITJENESTER TIL LABORATORIER

Vi gjør mer enn å levere spesialgasser og produkter til laboratorier. Vi vil hjelpe deg med å optimalisere prosessen. Fra konsultasjon til implementering og bruk kan vi tilby en rekke tjenester som hjelper deg med å overvåke og håndtere gassforsyningen slik at du kan fokusere på å være mer produktiv.

Se våre tjenester