Kjemisk industri

LEVERING AV INDUSTRIGASS OG TJENESTER TIL DEN KJEMISKE INDUSTRIEN

Skape en positiv reaksjon

Det handler ikke bare om kjemikalier. Det handler om reaksjonen – kombinasjonen av uavhengige elementer for å skape noe nytt og innovativt. I Praxair er dette nøyaktig slik vi jobber med de kjemiske selskapene vi betjener. Vi vil ikke bare selge gasser til deg. Vi samarbeider med deg for å utvikle nye måter å forbedre prosessen, oppfylle dine miljømål og redusere produksjonskostnadene. Vi har kompetanse og erfaring til å utvikle, implementere og drive svært pålitelige og effektive forsyningssystemer. Praxair har de industrigassene, tjenestene og programmene som hjelper deg til å fremme produksjonen av kjemikalier.

Se hvordan vi jobber i relaterte bransjer.

Rensing av vann og avløpsvann

INDUSTRIGASSER TIL DEN KJEMISKE INDUSTRIEN

Karbondioksid

Karbondioksid brukes som råstoff i organiske og uorganisk prosesser og kan erstatte farlige løsemidler i kjemiske syntese- og separasjonsprosesser.

Karbonmonoksid

Karbonmonoksid er et utmerket utgangspunkt til å produsere en rekke viktige organiske industrikjemikalier. Stoffer som bl.a. metanol, eddiksyre, isocyanater, oksoalkoholer er blant disse.

Helium

Heliumgass brukes for å oppdage lekkasjer i kjemiske prosessanlegg. Den lave temperaturen på flytende helium gjør at den også brukes til å kjøle ned prøver i laboratoriet.

Hydrogen

Hydrogen er stort sett brukt til å produsere ammoniakk og metanol i den kjemiske prosessindustri. Andre produkter er bl. a. anilin, cykloheksan, en rekke oljer, plaststoffer og isolasjonsmaterialer. Hydrogen brukes også til å herde fett.

Nitrogen

Nitrogen brukes ofte som drivgass for å presse væske hurtigere gjennom rørledninger. Gassen brukes også som beskyttelsesgass for å skjerme prosesser fra luftens oksygen.

Oksygen

I ren form brukes oksygen som råstoff i produksjonen av andre kjemikalier som f.eks. etylenoksid og titandioksid. Rent oksygen brukes også for å påskynde oksidasjonsprosesser for dermed å øke produksjonskapasiteten.

Spesialgasser

Praxair leverer spesialgasser til analyseformål for den kjemiske industrien. Våre kalibreringsgasser hjelper til med å kontrollere de kjemiske prosessene, både off-line og on-line slik at faren for produksjons avbrudd blir vesentlig redusert.

Overvåkning av utslipp av miljøskadelige gasser er også et felt som krever god kontroll av konsesjonsårsaker.

INDUSTRIAPPLIKASJONER OG LØSNINGER FOR DEN KJEMISKE INDUSTRIEN

Direkte oksygeninjisering

Vår prosess med direkte injisering av oksygen er en rimelig løsning for å øke produksjonskapasiteten ved behov. Ved direkte injisering av oksygen i reaktorer kan man øke produksjonen med opptil 20 prosent i visse tilfeller.

Oksygenanriket forbrenning

Ved å tilføre selv svært små mengder oksygen i forbrenningsprosessene kan du skape en balanse mellom konkurrerende krav til produktivitet og miljømål. En oksygenanriket forbrenningsprosess er en kostnadseffektiv metode til å fjerne flaskehalser i prosessen og samtidig for å øke kapasiteten.

Reaktorkjøling

Hvis du trenger lave temperaturer eller rask kjøling, kan våre kjølesystemer for direkte kontakt, indirekte kontakt og injisering, bidra til å øke effektiviteten og produktiviteten.

Stripping med nitrogen

Vår kunnskap og tilhørende systemer for nitrogenstripping renser prosessvæsker effektivt.

Inertisering

Ved å bruke en teknologi som vi kaller Laminar Barrier Inerting (LBI) der nitrogengass brukes i varmeformingsprosessen, slik at du kan støpe deler og plastfilmer med bedre overflatekvalitet og redusere materialforbruket.

VOC-behandling og -gjenvinning

Du kan fjerne og gjenvinne flyktige organiske forbindelser (VOC) fra prosesser i gassfase. Ved å kondensere VOC kan du gjenvinne verdifulle stoffer og oppfylle strenge miljøkrav.

INDUSTRITJENESTER I DEN KJEMISKE INDUSTRIEN

Vi gjør mer enn å levere industrigasser, forsyningssystemer og applikasjoner til den kjemiske industrien. Vi samarbeider med deg for å optimalisere hvert trinn av prosessen. Fra konsultasjon til implementering og bruk kan vi tilby en rekke industritjenester som hjelper deg med å overvåke og håndtere gassforsyningen, slik at du kan forbedre dine prosesser. 

Se våre tjenester