Helsesektoren

LEVERING AV MEDISINSKE GASSER OG UTSTYR TIL HELSESEKTOREN

Hjelper deg med å puste lettere

I Praxair tar vi hånd om dine behov slik at du kan ta hånd om pasientene. Vi leverer medisinske gasser som oksygen og andre medisinske gasser som hjelper pasientene å puste.

Vi har utviklet en oksygenflaske i kompositt, med integrert regulator. Den er lett i vekt, enkel og sikker i bruk. Den ivaretar behovet for hurtigkobling av utstyr. som f.eks. CPAP, respirator og manifoldrack for fordeling av oksygen til flere pasienter samtidig.

Denne informasjonen er rettet mot helsepersonell, pasienter, pårørende og andre interesserte.

Se hvordan vi jobber i relaterte bransjer.

Laboratorier
Farmasøytisk industri og bioteknologi 
Offshore

MEDISINSKE GASSER TIL HELSESEKTOREN

De medisinske gassene Medipure™

Når du velger Medipure ™ medisinske gasser til dine medisinske, farmasøytiske eller bioteknologiske applikasjoner, kan du være sikker på at du får en gass som tilbyr de høyeste nivåene av renhet, konsistens og samsvar med myndighetenes retningslinjer - for å hjelpe deg å forbedre kvaliteten og øke produktiviteten .

Medisinsk oksygen

Oksygen, O2, er grunnlaget for alt liv og er det vanligste grunnstoffet på jorden. Medisinsk oksygen benyttes ved sykdomstilstander der man har helt eller delvis redusert evne til å oppta oksygen. Man kompenserer da med økt O2- mengde i innåndingsluften. Vi har lang erfaring som leverandør av medisinsk oksygen og lagringsutstyr for oksygen i bulk til  behandling og forebygging av utilstrekkelig oksygen i blodet (hypoksemi og hypoksi).

Medisinsk luft

Medisinsk luft er i utstrakt bruk på sykehusene f.eks til drift av pulmonale forstøvere for å redusere risikoen for altfor mye oksygen i lungene eller annet kroppsvev (hyperoksi) under mekanisk ventilasjon eller kirurgiske inngrep.

Medisinsk luft benyttes til blant annet:

- Som en del av friskgass-tilførselen ved respiratorbehandling og/eller i forbindelse med anestesi

- Som drivgass for inhalasjon av andre legemidler (behandling med nebulisator)

- Som ren luft ved behandling av pasienter med risiko for infeksjoner, som for eksempel ved organ/celletransplantasjon

eller omfattende brannsår

Nitrogen Ph Eur. Biolagring

Nitrogen Ph Eur tilfredstiller kravene til renhet gitt av Den Europeiske Farmakopè. Den leveres i to fomer; enten som flytende eller som komprimert på egnede gassflasker. Flytende nitrogen har svært lav temperatur (-196°C) og er egnet til bruk for lagring av biologisk materiale (biobanking). Komprimert nitrogen benyttes til bla. å drive kirurgiske instrumenter.

Medisinsk lystgass

Lystgass, også kjent som lattergass og dinitrogenoksid (N2O)

Ved innånding forårsaker lystgass en mild bedøvende effekt og en effektiv smertelindring, samtidig som den virker forsterkende sammen med andre anestesimidler. Større doser over kort tid kan medføre mild kvalme.

Helium

Det brukes i væskeform for å bidra til at MRI-maskiner kan bli superledende for å produsere høyoppløselige bilder av kroppen uten stråling.

Karbondioksid Ph Eur.

Karbondioksid benyttes ved å blåse opp kroppshulerom under kikkhullskirurgi. CO2 absorberes i omkringliggende vev og skilles ut i lungene ved utånding under normal gassutveksling. Gassen benyttes også til biologisk vekstkontroll.

MEDISINSKE BRUKSOMRÅDER I HELSEEKTOREN

Medisinske gasser 

Medisinske gasser er et viktig element ved alle helseforetak. Medisinske gasser blir benyttet ved en rekke avdelinger på et sykehus til: akuttmedisin, anestesi, røntgen (MR), kirurgi, hyperbar oksygenbehandling, ved lungeavdelinger, til forskning og utvikling.

Gasser til medisinsk bruk er legemidler med bestemte regler for utlevering. Medisinske gasser er klassifisert som legemidler og leveres kun ut ved fremvisning av gyldig resept eller søknad om registreringsfritak. Klikk her for resept for medisinske gasser

Oksygenterapi

Medisinsk oksygen brukes som oksygenterapi ved sykdomstilstander der man har helt eller delvis redusert evne til å oppta oksygen. Dette kompenseres med økt oksygenmengde i innåndningsluften. Medisinsk oksygen oppbevares i beredskap ved en rekke steder, eks. sykehus, ambulanser, store bedrifter, skip, tannlegeklinikker o.l., til bruk ved akutt skade eller sykdom.
I tillegg brukes medisinsk oksygen i noen tilfeller som behandling av kronisk syke, også i hjemmet.

Medisinsk laboratorium

En komplett serie av spesialgasser og spesialgassblandinger er tilgjengelige i forskjellige grader, inkludert høyrene gasser, for å oppfylle de strenge standardene til sykehustesting.

Vevstransport og bevaring av blodplater

Tørris muliggjør langtransport av biologiske prøver og dessuten brukes flytende nitrogen til oppbevaring av biologisk materiale som f. eks. blodplater uten bruk av tradisjonelle frysemetoder.

Testing av luftveier og lungefunksjon

Vi kan bidra med forsyninger av et bredt utvalg av rene Medipure™ medisinske gasser og blandinger for å dekke ditt behov. Karbondioksid brukes i blanding med andre gasser til lungefunksjonstesting.

MEDISINSKE PRODUKTER OG SYSTEMER FOR HELSESEKTOREN

Medisinske gasser

Våre medisinske gasser leveres på bærbare gassflasker med integrerte ventiler og med/uten integrerte regulatorer. Hvert system har et innebygd manometer, slik at du alltid vet hvor mye innhold du har til rådighet på flasken.

Medisinsk utstyr

For å håndtere de medisinske gassene på en forsvarlig måte, er det nødvendig å bruke utstyr som er utviklet for formålet. Praxair har et komplett program med regulatorer, ventiler, koplinger, flowmetre og liknende for å forsyne pasientene med gass på en trygg måte.

MEDISINSKE TJENESTER OG LØSNINGER TIL HELSESEKTOREN

Analysetjenester

Utviklingssenteret til Praxair har høy kompetanse innen kjemiske analyser og kan utføre analyser med hensyn til renhet og sammensetning av gasser og gassblandinger. Dersom det er behov for disse analysene på brukerstedet, kan vi også utføre det. Se i brosjyren hvilke analyser som kan utføres.

Kurs

Yara Praxair har et godt utvalg av gass- og sikkerhetskurs for brukere. Håndtering av gasser krever årvåkenhet og kunnskap og Yara Praxair kan tilby både interaktive kurs på nettet og spesialtilpassede brukerkurs på brukerstedet. Kontakt oss for flere opplysninger.