Glassindustrien

LEVERING AV INDUSTRIGASS OG TEKNOLOGI TIL GLASSINDUSTRIEN

Vi gjør glass klart og renere

Glassmakerkunsten er over 5000 år gammel, men for to tiår siden gjorde Praxair store fremskritt for å få dette gamle håndverket klart for det 21. århundret. Vi har et komplett utvalg av industrigasser, teknologi og utstyr og klarte å konvertere den første store ovnen for containerglass til en ovn fyrt med oksygen og brensel (OxyFuel). Denne utviklingen var gode nyheter ikke bare for våre kunder, men også for kloden vår. Smelting med OxyFuel forbedrer glasskvaliteten og gjør at du sparer penger ved å brenne mindre brensel mer effektivt. Det gir også en drastisk reduksjon av NOx-utslippene slik at du kan oppfylle dagens forskriftskrav. Med våre brennere kan du produsere et glass så klart og effektivt, som tidligere ville tatt århundrer.

INDUSTRIGASSER FOR GLASSFREMSTILLING, -PRODUKSJON OG -OVNER

Oksygen Oksygen Oksygen

Oksygen er en industrigass som kan øke produktiviteten, redusere energiforbruket, redusere NOx-utslippene og forbedre kvaliteten ved glassproduksjon.

Nitrogen Nitrogen Nitrogen

I løpet av produksjonsprosessen brukes nitrogen til å inertisere glasset. Denne prosessen hindrer at det oppstår oksidering og gjør at ovnen avkjøles.

Hydrogen Hydrogen Hydrogen

Ved produksjonen av floatglass brukes vårt hydrogen sammen med andre industrigasser for å redusere atmosfæren over tinnbadet for å hindre oksidering.

Helium Helium Helium

Helium brukes til coating for å tilfredstille de strenge kvalitetskravene i bransjen. Coating kan redusere antall produktfeil og bidra til at utstyret varer lenger.

INDUSTRIAPPLIKASJONER FOR GLASSFREMSTILLING, -PRODUKSJON OG -FOREDLING

Forbrenning med oksygen

Yara Praxair har utviklet sin egen teknologi for glassmelting, såkalt (Dilute Oxygen Combustion, DOC), som er basert på at fuel og oksygen blir injisert i separate brennerporter. Dette gjør at i praksis nitrogen ikke blir en del i flammen og dermed reduserer utslipp av NOX med opptil 90%, reduserer kostnadene for brensel og øker produktiviteten

INDUSTRIPRODUKTER FOR GLASSFREMSTILLING, -PRODUKSJON OG -OVNER

DOC – ovn med bred flamme

Denne oksygenbrenneren har bred flammedekning, lave NOx-utslipp og trenger lite vedlikehold. Med høy lysintensitet på flammen og lavt moment, optimaliserer den varmeoverføringen under smelteprosessen og hindrer lokal overoppheting.

DOC – JL-brenner

DOC-JL-brenneren er ideell for store flater. Den er basert på vår nyskapende teknologi med Dilute Oxygen Combustion, som gir reduserte utslipp fra ovnen.

DOC – Forehearth Burner

Denne brenner er designet for å gi betydelige besparelser av brensel og sikre at temperaturen er jevn før utstøping.

INDUSTRITJENESTER FOR GLASSFREMSTILLING, -PRODUKSJON OG -OVNER

Vi gjør mer enn å levere industrigasser, applikasjoner og produkter til glassindustrien. Vi vil hjelpe deg med å optimalisere alle trinn i prosessen. Fra konsultasjon til implementering og bruk kan vi tilby en rekke tjenester som hjelper deg med å håndtere gassforsyningen og beskytte maskinene slik at bedriften blir mer produktiv. 

Se våre tjenester