Farmasøytisk industri og bioteknologi

GASSFORSYNING OG SYSTEMER TIL DEN FARMASØYTISKE OG BIOTEKNOLOGISKE INDUSTRIEN

Styr prosessen. Finn kuren.

I Praxair leverer vi kritiske gasser og kryogener som opprettholder den daglige driften for våre farmasøytiske og bioteknologiske kunder. Vi har gassene du trenger, slik du trenger dem – fra forskning og utvikling til oppskalering og full produksjon. Praxairs erfaring omfatter mye mer enn gassforsyning. Vår avanserte kompetanse innen gass-væskeblanding og temperaturregulering kan hjelpe deg med få den prosessuelle reproduserbarheten, den ensartetheten i legemidlene, den produktkvaliteten og de kostnadsbesparelsene du trenger for å gjøre verden til et sunnere sted. Så enten du får i oppgave å oppdage medisiner, utvikle en prosess, produsere, drive kvalitetskontroll, bevare celler eller foreta deg noe annet innen bransjen, vil Praxairs brede gassportefølje (GMP og ikke-GMP), applikasjonsinnovasjon og forsyningsdistribusjon bidra til å styre prosessen, slik at du kan fokusere på å finne kuren.

Denne informasjonen er rettet mot helsepersonell.

Se hvordan vi jobber i relaterte bransjer.

Helsesektoren 
Laboratorier
Rensing av vann og avløpsvann

MEDISINSKE GASSER TIL DEN FARMASØYTISKE OG BIOTEKNOLOGISKE INDUSTRIEN

Nitrogen

Nitrogengass brukes ofte som dekkgass dvs. den beskytter en prosess mot inntrengning av fuktighet, oksidering, nedbrytning og forurensning. Gassen brukes også til å spyle rørsystemer og reaktorer, og blir ofte brukt som drivgass for å presse væske hurtigere gjennom rørledninger, til blandeprosesser og til å fange opp skadelige utslipp. Flytende nitrogen brukes til temperaturkontroll av reaktorer og for å bevare biologisk materiale.

Oksygen

Oksygen er nødvendig for dyrking av celler, dessuten brukes gassen i fermentorer og bioreaktorer.

Karbondioksid

Omfattende bruk av karbondioksid er vanlig i den farmasøytiske industrien. Den forsyner CO2-inkubatorer med gass og i kan også brukes som mobil fase i superkritisk væskekromatografi. CO2 brukes hyppig til pH-kontroll av utslipp.

Tørris

Tørris har en temperatur på -79 ºC og er dermed velegnet til å transportere temperaturfølsomme produkter.

INDUSTRIAPPLIKASJONER FOR DEN FARMASØYTISKE OG BIOTEKNOLOGISKE INDUSTRIEN

Frysetøring

Med sin flytende nitrogen-baserte frysetørketeknologi har Praxair gjort store teknologiske fremskritt. Vår teknologi gir kunden større fleksibilitet, forbedret pålitelighet og minsker behovet for vedlikehold. Vår patenterte NCOOLTM varmeveksler har en kjøleeffektivitet på >95 % og buker vesentlig mindre nitrogen enn andre kryogene kjøle/frysesystemer. NCOOLTM behøver ikke å avises og kan da kjøres uten avbrudd og gir dermed forbedret effektivitet. Med sin høye kapasitet, kompakte utforming og miljøvennlige driftsbetingelser er Praxairs NCOOLTM ideell for dagens krevende krav til frysetørking.

Nukleasjon med ControLyo ™

Praxairs ControLyoTM  teknologi gjør at man kan fremkalle simultan nukleasjon av alle prøveglass inne i frysetørkekammeret. Det vil gi gjennomført produktkvalitet, større utbytte og dessuten kan syklustidene bli redusert med opptil 40 %.

Direkte oksygeninjisering ved fermentering

Ved å bruke direkte injisering av oksygen og vår egen blandingsteknologi, kan Praxair overvinne visse begrensninger når det gjelder oppløsning av oksygen som dermed øker produktiviteten ved mikrobiell fermentering med opptil 65 %.

Reaktorkjøling

Rask nedkjøling uten fare for frost og presis temperaturkontroll oppnås med vårt kjøleutstyr med mulighet for direkte og indirekte nedkjøling, noe som er nødvendig for å kontrollere reaksjoner og for å optimalisere prosesser. Ved å utnytte kjøleeffekten av flytende nitrogen eliminerer våre høyeffektive kjølesystemer (> 95 %) behovet for kompliserte flerstegs systemer med konvensjonell kjøleteknikk. Våre kunder opplever reduserte driftskostnader, redusert behov for vedlikehold og større trygghet.

VOC-behandling og -gjenvinning

Praxair tilbyr kryogene gjenvinningssystemer for VOC (flyktige organiske forbindelser) slik at de strenge utslippskravene som etter hvert stilles blir tilfredsstilt. Vi arbeider gjerne sammen med våre kunder slik at deres spesifikke behov i forhold til lover og regler blir tatt hånd om. Vi kan også hjelpe deg til å utvikle en total plan for gjenvinning av VOC som tilfredsstiller både ditt behov og budsjett.

IINDUSTRITJENESTER FOR DEN FARMASØYTISKE OG BIOTEKNOLOGISKE INDUSTRIEN

Vi gjør mer enn bare å levere industrigasser, applikasjonsekspertise og produkter til den farmasøytiske og bioteknologiske industrien. Vi vil hjelpe deg til å optimalisere alle trinn i prosessen. Fra konsultasjon til implementering og bruk kan vi tilby en rekke tjenester som hjelper deg med å overvåke og håndtere gassforsyningen slik at du kan fokusere på å finne kuren. 

Se våre tjenester