Energi

LEVERING AV INDUSTRIGASS OG TEKNOLOGI TIL ENERGIBRANSJEN

Energi som bringer verden fremover

Overalt finner du Praxairs gasser og applikasjoner i arbeid for å gi energi til de næringene som støtter vår hverdag. Vi leverer hydrogen som driver biler, busser og gaffeltrucker, bygger og driver oksygenforsyningsenheter for gassifisering i verdensklassen, hjelper til med produksjon av neste generasjon biodrivstoff og biobaserte kjemikalier og gir merverdi til kundene våre med lavere totale eierskapskostnader. For mens det er viktig å dekke dagens energibehov, er det enda viktigere å møte morgendagens behov. Det er derfor vi fortsetter å utvikle og fremme industriapplikasjoner, forsyningssystemer og teknologier som reduserer utslippene og øker effektiviteten, for å gi energi til en renere fremtid.

Se hvordan vi jobber i relaterte bransjer.

INDUSTRIGASSER TIL ENERGIBRANSJEN

Nitrogen

Nitrogen er en inert industrigass og brukes som dekkgass for å skjerme sensitive produkter og prosesser fra luftens oksygen. Gassen brukes også til å spyle rør og annet utstyr for å hindre forurensning.

Oksygen

Bruk av oksygen i stedet for luft kan øke ytelsen og effektiviteten i mange bransjer. Gassen brukes i kjeler og prosessovner, i industrifermentorer og gassifiseringsprosesser for å øke produktiviteten.

Hydrogen

Hydrogen er energikilden til brenselceller. Gassen brukes også i biodrivstoff og kjemiske prosesser og kan forbedre effektiviteten til kjøling av generatorer.

Karbondioksid

Karbondioksid brukes som reaktant i en rekke biologiske prosesser for fremstilling av viktige kjemiske byggeklosser.

INDUSTRIAPPLIKASJONER I ENERGIBRANSJEN

Oksygenanriket forbrenning

Praxair har patenter for oksygenanriket forbrenning som bidra til å redusere NOX –utslipp fra dampkjeler og ovner med opptil 70%. Når man skal brenne fuktig fuel som gir mye aske, kan denne teknikken gi en effektivitet opp mot maksimal kapasitet når man stabiliserer og justerer flammen. Uavhengig av bruksområde er Praxairs «Oxygen-Enhanced Combustion»-teknikk designet for å hjelpe deg med å lage renere energi raskere.

Nitrogenstripping

Fjern skadelige oppløste gasser iprosessvæsker med vår nitrogenstrippe-teknikk. Sammen kan vi skreddersy et system som vil dekke dine krav til renhet.

Direkte oksygeninjisering

Praxairs patenterte injeksjonsteknologi (Direct Oxygen Injection) øker overføringshastigheten på oksygen og dermed også produksjonskapasiteten og produktiviteten. Den vil også redusere skumdannelse og risiko for oversvømmelse i fermenteringsreaktorer under reduserte aerobe betingelser.

VOC-behandling og -gjenvinning

Flytende nitrogen kan brukes som et indirekte kuldemedium for å kondensere flyktige organiske forbindelser (VOC) i prosesstrømmer for dermed å gjenvinne verdifulle komponenter og bruke nitrogengassen som dannes til spylegass og dekkgass.

Oksygen for gassifisering

Med mer enn 100 års erfaring innen design, bygging og drift av kommersielle luftgassfabrikker har Praxair den teknologien og kunnskapen som kreves for å levere effektivt, pålitelig og konkurransedyktige oksygen til dine behov.

Hydrogen til brenselceller

Praxair har levert hydrogengass og medfølgende support til utviklere av brenselceller og for drift av kjøretøyflåter i over et tiår. Etter hvert som denne teknologien blir mer og mer vanlig, er vi i enda bedre i stand til å bistå våre kunder med forsyning av gass og teknisk bistand.

INDUSTRITJENESTER TIL ENERGIBRANSJEN

Vi gjør mer enn å levere industrigasser og teknologi til energibransjen. Vi vil hjelpe deg med å optimalisere alle trinn i prosessen. Fra konsultasjon til implementering og drift, kan vi tilby en rekke tjenester som hjelper deg med overvåking, leveranse og håndtering av gasser, slik at du kan fokusere på å være så produktiv og effektiv som mulig.