Elektronikk

FORSYNING AV INDUSTRIGASS OG UTSTYR TIL ELEKTRONIKKINDUSTRIEN

Lad opp virksomheten din

Vi øker kvaliteten på våre elektronikkgasser for å hjelpe deg med å lage et bedre produkt. Vi betjener markedene for halvledere, flatskjermer, LED og solenergi. I Praxair måler vi vår suksess etter hvor godt vi hjelper deg med å lykkes.

Se hvordan vi jobber i relaterte bransjer.

Bil og transport utstyr

Industrigasser Til Elektronikkindustrien

Nitrogen

Nitrogen brukes ofte i kjøle- og spyleapplikasjoner og er viktig i produksjon av elektronikk og halvledere.

Argon

Argon er en edelgass med ekstremt lav reaktivitet og er særdeles viktig ved produksjon av wafer til solceller og halvledere.

Hydrogen

Hydrogen brukes av en lang rekke elektronikkprodusenter og fungerer som bæregass for tynn-film-avsetning og som reduksjonsmiddel i ovnene.

Helium

Helium er en meget viktig gass under produksjonen av flatskjermer og brukes her som kjølemiddel og er dessuten en nøkkelkomponent for å lage det produksjonsmiljøet som er nødvendig i produksjonen av halvledere.

Silan

Silan er en viktig råvare for tynnfilmavsetning av amorfe og polysilisiumfilmer i halvleder-, display- og solcelleindustrien.

Ammoniakk

Ammoniakk er det vanligste nitrogenholdige utgangspunktet for nitrid-baserte tynnfilmer og epitaksiale krystaller. Ultra høyrene gasser er kritisk i produksjonen av epitaksiale krystaller i LED-industrien.

Karbondioksid

Høyren CO2 bidrar i prosessen for å fjerne mikroskopiske partikler i renseprosedyrer og hjelper til å hindre at fotoresistensen bryter sammen under tørking av kritiske halvlederlag.

Diklorsilan

Diklorsilan aktiverer veksten av krystallinske silisium-tynnfilmer ved lave temperaturer og gir høyere vekst enn hva silan gjør i halvleder- og solcelleindustrien.

Triklorsilan

Triklorosilan aktiverer veksten av krystallinske silisium-tynnfilmer ved lave temperaturer og gir høyere vekst enn hva silan gjør i halvleder- og solcelleindustrien.

Fosfin

Fosfin brukes som en ioneimplantatkilde for n-type doping i halvleder- og solcelleproduksjon, og CVD-kilde for n-type doping i produksjon av halvledere og displayer.

Arsin

Arsin brukes som en ioneimplantatkilde for n-type doping i halvlederproduksjon. Det er også råmaterialet for epitaksial vekst av krystallinske celler i halvledere og solceller.

INDUSTRIPRODUKTER FOR ELEKTRONIKKINDUSTRIEN

Elektronikkutstyr

Vi kan tilby alt av komponenter for gassforsyning, fra rensesystemer til gasskabinetter. Vi vil hjelpe deg i å håndtere risikomateriale effektivt, sikkert og mer produktivt.

INDUSTRITJENESTER INNEN ELEKTRONIKK

Logistikktjenester til elektronikkindustrien

Som en av de største distributørene av vedlikeholds- og reservedeler til halvleder- og solcelleindustrien, har våre logistikktjenester for elektronikkindustrien alt fra lagerstyring til levering i rett tid.

Vi gjør mer enn å levere industrigasser, forsyningssystemer og applikasjoner til den kjemiske industrien. Vi samarbeider med deg for å optimalisere hvert trinn av prosessen. Fra konsultasjon til implementering og bruk, kan vi tilby en rekke industritjenester som hjelper deg med å overvåke og håndtere gassforsyningen, slik at du kan forbedre prosessene. 

Se våre tjenester