Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Teknologisenter

Vi har et eget teknologisenter med fagekspertise innenfor de fleste gassapplikasjoner.

Vårt teknologisenter i Porsgrunn tilbyr nødvendige kompetanse basert på teoretisk kunnskap og praktiske løsninger. Senteret har fagekspertise innenfor de fleste gassapplikasjoner.

Denne fagkunnskapen utvikles også ved hjelp av et utstrakt nettverk mot andre utviklingsmiljøer. Fagkunnskap, produktkunnskap og kreativitet gir lønnsomme løsninger for våre kunder.

Sterke teknologimiljøer og forskningssentre internt i Yara og Praxair er utviklet for å ivareta våre interesser som et ledende selskap innenfor utvalgte satningsområder. Vi har tilgang til disse miljøene og benytter denne kunnskapen for å møte markedets krav til kvalitet, kreativitet og service.

Har du en gassutfordring som du ønsker å diskutere med oss? Send en e-post til vårt Teknologisenter.

Teknologisenteret i Porsgrunn