Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Jobb hos oss

Det å jobbe i Yara Praxair AS er å jobbe i en markedsorientert og effektiv organisasjon med kompetente og engasjerte medarbeidere som sammen arbeider resultatrettet for å oppnå de mål vi har satt oss.

HR visjon

Vår overordnede personalmålsetting er å sikre at selskapet til enhver tid tiltrekker, beholder og utvikler kvalifiserte, motiverte og forandringsdyktige medarbeidere for å møte markedets krav.

Vår HR visjon er til for å skape en dynamisk, mangesidig, energisk og konkurransedyktig bedrift der alle medarbeidere bidrar. Bedriftskulturen skal være med på å frigjøre så vel den enkelte medarbeiders som hele organisasjonens fulle potensial.

Å skape en attraktiv arbeidsplass gjør vi best sammen. Det er mennesker som utgjør Yara Praxair.

Våre kjerneverdier

  • Ansvar
  • Ambisjon
  • Tillit
  • Teamarbeid

Vi tilbyr

I tillegg til faglig og personlig utvikling kan vi tilby et inspirerende arbeidsmiljø med en hyggelig omgangstone. Vi har gode ansattordninger med bl.a mange kulturelle tilbud, stor tilgang til hytter både på fjellet og ved sjøen og et aktivt bedriftsidrettslag.

Jobb hos Yara Praxair