Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Back-up skap for oksygen i bulkinstallasjoner

Dersom avbrudd i gassforsyningen fra tank er kritisk, er en løsning med back-up skap koplet til en annen gasskilde, f.eks. flaskepakker, en rimelig forsikring mot uforutsette hendelser. Les mer om dette og om annet gassteknisk utstyr i vårt rikholdige sortiment.