Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Vannbehandling og miljø

Rent vann og miljøvennlige prosesser har stort fokus i dagens samfunn og hos oss. Våre gasser kan brukes til behandling av drikkevann, avløpsvann, prosessvann, sanering av oksygenfattige innsjøer/vann for å nevne noe.

Målet kan være å hindre korrosjon på ledningsnettet, å overholde utslippskrav til vann som skal slippes ut i en sårbar resipient eller å gi vannet riktig kvalitet for videre prosessering.

For mer information om forskjellige anvendelser av gass innen vann og miljø :

Valg av riktig utstyr til innløsning av gass i vann er avgjørende for å få god utnyttelse av gassen og et godt renseresultat.For mer informasjon om gassinnløsningsutstyr klik her.

Se løsningen på manglende oksygentilsetning: