Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Superkjøling - flyfrakt av laksefilet

Superkjøling gir konsentrert kuldeenergi.

Hva er superkjøling?

Ved flytransport av fersk laksefilet kan en erstatte vannisen, helt eller delvis, med tørris som kuldemedium. Dette kalles superkjøling. Ved å bruke tørris som kuldemedium vil temperaturen i fisken ligge i et område der bakterier ikke vokser. Superkjøling med tørris kan således øke den mikrobiologiske holdbarheten til fisken fra rundt 10 til 16 dager.

Superkjøling med gass

Superkjøling vil si å kjøle ned produktet slik at temperaturen ligger i området -1 til -2oC. Fiskemuskelens spesielle egenskaper gjør at bare en liten del av vannet i fileten fryser. Dermed vil ikke muskelcellene sprenges på grunn av isdannelse som ved vanlig frysing.

Hva er tørris?

Tørris er kullsyre (karbondioksid) i fast form og kan tilpasses ethvert kuldebehov. Tørris senker produkt-temperaturen raskere enn vanlig vannis. Tørris gir hurtig nedkjøling og sublimerer etter en tid direkte over til gass.

Fordelene ved å bruke tørris til superkjøling:

  • Tørris har en kuldeytelse som er to ganger høyere enn vannis pr. kg.
  • Reduksjon av mengde kuldemedie pr. kasse
  • Mer fisk pr. kasse
  • Redusert totalvekt som vil gi økte marginer
  • Ingen vannsøl fra fiskekassene

 

Yara Praxair bedriver forskning og utvikling innen superkjøling av bl.a. laks og ørret. Vi har mange års erfaring både med prosessutstyr, styring og kontroll slik at fisken har best mulig kvalitet ved ankomst til markedene i USA, Europa og Østen. 

Ta kontakt for mere informasjon om superkjøling med tørris.