Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Rensing av avløpsvann

Vi har komplette løsninger for bruk av karbondioksid, oksygen og nitrogen på avløpsanlegg.

 Våre løsninger kan benyttes av industribedrifter innen:

  • trefordeling
  • næringsmiddel
  • metallurgi
  • bergverk
  • petrokjemi
  • kommunale renseanlegg

Løsninger til rensing av avløpsvann

De fleste fabrikkene i Norge har bygget biologiske renseanlegg for behandling av avløpsvannet sitt. Avløpsvann inneholder organisk stoff (løst og partikulært) og dette må behandles gjennom flere trinn før det slippes ut i resipienten. Vi har produkter som kan brukes i følgende trinn:

  • pH-justering
  • Biologisk rensing
  • Luktproblemer
  • Inertering av tanker

Vi har spesialgass som kan brukes til analyser på laboratoriet for blant annet å verifisere at pålagte krav oppnås. Les mer om våre spesialgasser her

 

 Kontakt oss via e-post for mer informasjon om rensing av avløpsvann.