Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Oksygen til hjemmeterapi

Langtidsoksygenterapi. 21% av luften inneholder oksygen - en fargeløs og luktfri gass som er helt nødvendig for at kroppen vår skal fungere. Hver gang vi puster får kroppen vår tilført en passe mengde oksygen som via blodbanen når ut til alt vev

Medisinsk oksygen benyttes til langtids oksygen terapi (LTOT) ved enkelte lungesykdommer som for eksempel KOLS, lungefibrose og cystisk fibrose. LTOT behandling består i å få tilført foreskrevet dose av oksygen via maske eller nesekateter i minimum 16 timer pr. døgn. Oksygenbehandling gis også til pasienter med Hortons/Cluster migrene.

 
Oksygenbehandling i hjemmet

Kontinuerlig oksygenbehandling til pasienter med kronisk lungesykdom kan forlenge og forbedre livet til pasienten. I de senere år har det kommet oksygenutstyr som gjør dette til en sikker og effektiv behandling hjemme for et stadig økende antall pasienter.

Det er viktig å understreke at oksygen må sees på som en hvilken som helst annen medisin, og er et reseptpliktig legemiddel. Det må være påvist oksygenmangel, dosen må være nøyaktig og brukes slik som legen har bestemt. Oksygen tilføres med et utstyr som passer den enkelte pasient. Det er derfor viktig at hver enkelt pasient  blir grundig vurdert og undersøkt slik at man står best mulig rustet til å gi hver enkelt den riktig behandlingen.


Hvordan oppstår oksygenmangel?

Først og fremst oppstår oksygenmangel ved fysisk aktivitet hvor kroppen vår trenger mer oksygen eller ”bensin” for å fungere. Vevene får et underskudd av oksygen, og ulike symptomer oppstår som følge av dette. Noen ganger oppstår det sykdommer som gjør at lungene ikke greier å bringe nok oksygen over i blodet. Dette kan oppstå selv i hvile og ved normalt lufttrykk. For å bøte på dette må man gi ekstra oksygentilførsel i den luften man puster inn.

Av og til er mangelen på oksygen forbigående. Dette kan f.eks komme i forbindelse med forverring av lungesykdommer som vil kreve innleggelse og behandling ved sykehus.  Andre ganger blir oksygenmangelen mer varig, og i slike tilfeller trenger pasienten oksygen også i hjemmesituasjon.


Utlevering av oksygen til hjemmeterapi

I Norge er det helseforetakene som utreder pasienter, foreskriver behandlingen og betaler for langtids oksygenterapi. Det er avdeling for behandlingshjelpemiddelsentraler ved de enkelte helseforetakene som håndterer det praktiske rundt dette. De foretar utlevering av oksygen, utstyr, opplæring og holder kontakt med gassleverandøren på stedet.