Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Foredling

Ubrutt kjølekjede sikrer god kvalitet.

Krav til god kvalitet innfris gjennom våre produkter og teknologi. Våre løsninger til foredling av fisk og sjømatprodukter opprettholder kvaliteten gjennom hele verdikjeden:

  • kjøling
  • frysing
  • gasspakking
  • transport

Test på kvalitet og temperatur

Det stilles høye krav til kvalitet og temperaturkontroll ved kjøling og frysing av fiskeprodukter. På vårt kompetansesenter i Porsgrunn kan vi dokumentere bl.a. temperatureffekt på kundens produkter. Våre gassapplikasjoner blir benyttet til kjøling og frysing av bl.a. fiskeprodukter.

Vi fokuserer på merverdi til våre kunder, spesielt i form av kostnads- og kvalitetsforbedringer. Et godt eksempel på en kjøleapplikasjon er superkjøling av flybåren laksefileter.

Nyttige linker