Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Flexitemp

Vi har i flere år arbeidet med løsninger for kontroll av temperatur i produksjon og distribusjon av næringsmidler.

Ubrutt kjølekjede

For distribusjon ut til forretninger, hoteller, restauranter og andre storkjøkken, har vi utviklet et system basert på tørrisløsning til transport i isolerte containere. Systemet kalles FlexiTemp® Cold Chain Protection og baserer seg på å kontrollere temperaturen med bruk av tørris. Den kan benyttes til å bevare både frossen mat og kjølevare ved riktig temperatur.

 

FlexiTemp® Cold Chain Protection .

Med FlexiTemp® kan korrekt temperatur holdes i opp til 36 timer både på frossen- og ferskvarer. Systemet kan innføres i moduler og utstyret som inngår er enkelt å bruke.

FlexiTemp® er derfor blant de mest kostnadseffektive løsninger som finnes for denne type distribusjon.

Kjølemediet, og kjernen i FlexiTemp® systemet, er tørris. Tørris har vært brukt til kjøling av næringsmidler i mange år på grunn av enkelhet i bruk og stor kuldeytelse. Tørris holder en temperatur på ca. –79°C og utgjør en unik ”kuldereserve”. Utfordringen har vært å dosere tørrisen slik at riktig temperatur oppnås for produktene. Dette løses med FlexiTemp® gjennom at tørris plasseres i en kjølecelle i toppen av containeren. Kjølecellen er konstruert slik at avgivelsen av kulde blir kontrollert. Kjølecellene finnes standard tilpasset vanlige typer containere (fra for eksempel TKT, Monetti og Thermobox) og kan enkelt tilpasses de fleste  tilgjengelige containere. Kjølecellekonstruksjon og kundetilpasning før levering sikrer bruker at systemet opptrer likt i transport etter transport 

Hvorfor isolerte kjølecontainere?

Isolerte containere, såkalte ”roll-containers”, har normalt et volum på mellom 500 og 1000 liter. Til distribusjon av relativt små kvanta, dvs. der mindre enn ett helt lastebil lass skal ut til hver forretning, og distribusjonsruten består av mange slike leveringssteder, har transport i disse containerne en del klare fordeler.

Først og fremst oppnås optimal fleksibilitet til å ta med både kjølt, frossent og ferskt på samme bil uten å måtte sette inn forskjellig transportmateriell for å dekke alle behov. En annen vesentlig fordel er at kjølekjeden kan holdes ubrutt også ved avlastinger.

I en distribusjonsrute med 10-15 stopp eller flere, vil hver døråpning i en kjølebil medføre at temperaturen i lasterommet stiger. Dette unngås i distribusjon der containere med FlexiTemp® benyttes.   

Containeren selv, sammen med FlexiTemp® systemet, fungerer godt som mellomlager inntil omlasting kan foretas. Dette er ikke mulig ved annen type distribusjon.

Tørris

Tørris fås i forskjellig form som:

 • små 9 mm pellets  –  benyttes til manuelt FlexiTemp®-system
 • skiver av 1 kg  -  benyttes til manuelt FlexiTemp®-system
 • pulver/snø  -  lages rett fra flytende vare på lagertank (egenproduksjon) og benyttes til helautomatisk FlexiTemp®-system. 

 

Eksempel på bruksområder i dag

 • Transport av bakervarer; kaker, bake-off og varme brød på samme bil.
 • Kjøle- og frysetransport via grossist.
 • Transport av matvarer offshore.
 • Flycatering.
 • Levering av iskrem.
 • Levering til butikker som ikke har nok kapasitet på eksisterende kjøle- og fryselager.
 • Levering og oppbevaring av melk til skoler.
 • Kjøling og frys til  arrangementer, festivaler o.l
 • Transport av medisiner, blodprøver eller organer