Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Fiskeoppdrett - Oksygenering

Oksygen er en viktig faktor for å oppnå god totaløkonomi på anlegget.

Oksygeninnløser for sjø og ferskvann

Vi har oksygeninnløsere for både sjø- og ferskvann. Hydrox DMT innløsere brukes både for sentral og individuell oksygenering på karnivå. Våre oksygeninnløsere for sjøvann løser effektivt inn oksygen uten bruk av ekstra trykkøkningspumpe og er som alle våre oksygeninnløsere, utviklet ved vårt kompetansesenter i Porsgrunn.

Se oversikt over våre oksygeninnløsere til høyre.

Gass og utstyrsløsninger

Vi har kunnskap om hvordan gassen skal brukes for å ivareta fiskens miljø og gi optimale driftsforhold. I tillegg til leveranser av gass og tankanlegg, bidrar vi også med effektive utstyrsløsninger til våre oppdrettskunder. Vi leverer både flytende oksygen og komprimerte gasser. Vi har kunnskap om hvordan gassen skal brukes for å ivareta fiskens miljø og gi optimale driftsforhold.