Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

CO2 til plantevekst

For de fleste plantekulturer er det vist at et forhøyet CO2 -nivå i lufta har en positiv effekt på plantene.

Uten ekstra tilførsel av ren CO2 -gass, vil konsentrasjonen i lufta i veksthuset ofte synke under utenivået. Resultatet kan bli redusert vekst, liten avling og dermed et dårlig økonomisk resultat for gartneren. Optimalt nivå kan ligge på 700–1000 ppm.

Ren CO2-gass tilført i kontrollerte mengder i veksthuset kan gi følgende positive effekter:

  • Raskere vekst
  • Avkorting av kulturtiden
  • Kraftigere og kvalitativt bedre planter
  • Større blomster med kraftigere farger
  • Flere blomster pr. plante
  • Tidligere blomstring
  • Mer frukt pr. plante og større utbytte
  • Redusert energiforbruk
  • Bedre veksthusmiljø
  • Større fortjeneste for gartneren

 

CO2-gass kan benyttes som en syre når den blandes inn i vann. Denne egenskapen til ren CO2 benyttes der hvor det kommunale nettvannet har høy eller variabel pH. Ved å løse inn CO2-gass i næringsløsningen, kan pH justeres til riktig nivå uten bruk av etsende syrer.