Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Transport

Våre produkter transporteres i hovedsak på vei. I avtaler med våre transportører har vi nedfelt at miljøhensyn skal ivaretas og kontinuerlig forbedres. Reduksjon av NOx oppnås ved at en stadig større andel av bilparken er ihht . Euro 4 og Euro 5 norm. 75 % av våre transportenheter omdanner nå NOx til nitrogen og vann i en katalytisk prosess ved bruk av AdBlue.