Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Sikker transport av gass

Gass i flasker er klassifisert som farlig gods, og transport av gassflasker er regulert av Europeisk lovgivning.

Gassflasker er svært tunge og under transport har de samme hastighet som ditt kjøretøy. Hvis flaskene ikke er tilstrekkelig sikret vil de ved nedbremsing kunne kastes fremover og medføre betydelig skade.

Transporteres stående

Gasser som propan, karbondioksid (CO2) og acetylen skal kun transporteres stående. Dette fordi gassen er i flytende form, eller som for actylen oppløst i aceton. Dette kan medføre at en lekkasje fra ventilen i flytende form gir en tilstrekkelig utlekket gassmengde til å gi en brennbar hhv. inert (kvelende) blanding inne i kjøretøyet.

Skal du transportere gassflasker i privatbil, van eller andre lukkede kjøretøy bør du gjøre deg kjent med sikkerhetsanbefalinger- les mer om dette i brosjyren fra EIGA (European Industrial Gases Association).

Klikk her og les mer om sikker transport av gass i brosjyren fra EIGA.

Sikker transport av gass