Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Oksygenoverskudd

Oksygen kan være en svært farlig gass. Her kan du lese om de vanligste farene med oksygen.

Normalt inneholder luft ca. 21% oksygen, men kun noen få prosents økning innebærer fare. Oksygen gir ingen faresignaler og våre sanseorganer kan ikke registrere oksygenoverskudd.

  • Klær og hår antennes lett i oksygenanriket atmosfære.
  • Tekstiler som er anriket med oksygen kan brenne voldsomt.

Hvordan oppstår det oksygenoverskudd?

  • Lekkasje fra utstyr som er skadet eller dårlig vedlikeholdt
  • Lekkasje fra dårlige koblinger
  • Ventiler som åpnes ved en feiltagelse
  • Bruk av betydelig større oksygenmengder enn påkrevd ved sveising, skjæring eller lignende prosesser
  • Ingen eller dårlig ventilasjon når oksygen brukes

Sikkerhetssystem

Før man går inn i et lukket rom, tank eller lignende, må man ha et sikkerhetssystem for å unngå at personer utsettes for oksygenanriket atmosfære. Les mer om dette i brosjyren Fare - Oksygenoverskudd! lenger ned på siden.

Oksygen med luktestoff

Oxysafe™ er oksygen tilsatt et luktestoff. Gassen er utviklet for å forebygge uhell og ulykker. Ved å tilsette et stoff som lukter, vil det være mulig å oppdage utslipp eller lekkasjer.

Les mer om Oxysafe - oksygen tilsatt luktestoff

Les mer om oksygenoverskudd i brosjyren fra EIGA: Fare - Oksygenoverskudd!