Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Miljø

Sammenlignet med annen kjemisk industri er vår påvirkning på miljøet moderat. Våre primære produkter – luftgasser – kommer fra en fornybar ressurs, nemlig luft.

 

De fleste av våre prosessgasser som karbondioksid, helium og hydrogen er biprodukt fra andre industriprosesser. Vi videreforedler disse biprodukt med minimal påvirkning  miljøet.

 Vi utvikler nye anvendelsområder for gass i samarbeid med våre kunder. Vårt mål er å forbedre våre kunders prosesser både med hensyn til effektivitet og miljø.

Vi er sertifisert etter miljøstandard ISO14001

Noen eksempler på våre gassapplikasjoner som er gunstig for miljøet:

  • Karbondioksid til pH justering i vannbehandling
  • Ozonbehandling av fiskeoppdrett
  • Rengjøring av støpeformer med tørris
  • Bruk av oksygen i forbrenningsprosesser for å redusere NOx utslipp

Sertifikater

ISO14001