Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Kvalitet

Vår kvalitetspolitikk er å levere produkter og tjenester på en konkurransedyktig måte som imøtekommer våre kunders behov, krav og forventninger.

Våre produkter og tjenester skal oppfylle gjeldende regler, standarder og spesifikasjoner. Vi anvender kvalitetsstyring for å sikre at denne kvalitetspolitikk etterleves.

Kvaliteten skal planlegges, oppnås, vedlikeholdes og dokumenteres.

Vår ledelse forplikter seg til å etterleve denne kvalitetspolitikk. Kvalitetsstyringssystemet er sertifisert etter kvalitetsstandard ISO9001

Kundetilfredshet

Kundens lojalitet i dagens konkurransesituasjon er i langt sterkere grad enn tidligere påvirket gjennom marginale forandringer i den opplevde servicekvaliteten.

Systematisk måling og analyse av kundeundersøkelser og reklamasjoner må danne grunnlag for iverksettelse av kontinuerlige forbedringstiltak.

I praksis betyr dette at dersom vi omsetter endringer i kundens krav og forventninger til synlige forbedringer i vår servicekvalitet, vil våre kunder fortsette eller utvide sitt samarbeide med oss.

Kunden som samarbeidspartner

Vi utvikler kontinuerlig nye bruksområder for gass og samarbeider med våre kunder for å finne gode løsninger.  Våre kunder har kunnskap om produkter, og produksjonsprosesser og vi har kunnskap om bruk av gass, ulike prosesser og nye løsninger. Vårt Kompetansesenter i Porsgrunn utvikler bl.a nye applikasjoner innen flere segmenter.

Sertifikater

ISO9001