Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Kurs og opplæring

Vi lager kursopplegg som passer din bedrift. Dette kan være sikkerhetskurs, kurs i bruk, håndtering og lagring av gass eller kurs relatert til produktopplæring.

Sikkerhetskurs

Vi kan tilby sikkerhetskurs som gir de ansatte kompetanse innen bruk av gasser. Det er et myndighetsskrav å gjennomføre denne typen opplæring.

Fra veiledning til forskrift 8 juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved  håndtering:

'Enhver som prosjekterer, konstruerer, produserer, installerer, drifter, endrer, reparer, vedlikeholder eller kontrollerer utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering av farlig stoff skal ha nødvendig kompetanse. Tilsvarende gjelder enhver som håndterer farlig stoff utover det som er beregnet for vedkommendes personlige bruk. 

 

Stedlig sikkerhetskurs

Holdes oftest på den enkeltes arbeidsplass, med fokus på de mest relevante faresituasjoner for den enkelte bruker. Etter kurset vil en få utdelt et personlig kursbevis for å dokumentere kompetansen.

 

Interaktivt sikkerhetskurs

Kurset er online og du som bruker kan starte kurset når og hvor det passer for deg. Du vil ikke være avhengig av å måtte ta kurset på en spesiell dag eller på et bestemt tidspunkt. Når sluttesten er bestått vil du motta et kursbevis. 

Les mer om interaktivt sikkerhetskurs som gir deg kompetanse innen gassikkerhet.


 

 

Produkt- og applikasjonskurs

Vi skreddersyr opplæring for de fleste bruksområder. Fra bruk av brenngasser til skjæring og lansing, til kurs innen pakking av mat i modifisert atmosfære.

 

Eksempel på kursinnhold innen sikkerhet:

  • Gass i ulike faser
  • Leveringsformer og lagring
  • Temperatur og trykk
  • Kvelningsfare
  • Brannfarlige gasser og eksplosjonsgrenser
  • Giftige og irriterende gasser
  • Bruk av verneutstyr
  • Sikkerhetstiltak
  • Lagring, håndtering og bruk av gassflasker


Er du interessert i kurs?

Vi hjelper deg gjerne. Ta kontakt via e-post og du vil høre fra oss.

 

Kurs og opplæring