Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Tørris

Tørris er kullsyre i fast form som kan tilpasses ethvert kuldebehov.

Ved å bruke tørris senkes temperaturen på produktet raskere enn ved å bruke vannis. Kuldeytelsen til tørris er det dobbelte av vannis pr. kg. Tørris holder - 78,5°C konstant til den er oppbrukt, dvs. at produktene har et magasin av kulde som bidrar til å holde riktig temperatur. Temperaturen kan også senkes dersom temperaturen ikke er lav nok fra start.

Hva er tørris?

 • Tørris er kullsyre (karbondioksid) i fast form
 • Tørris er enkel å håndtere, har høy kuldeytelse og holder en konstant temperatur på - 78,5°C
 • Tørris fjerner dobbelt så mye varme pr. kg vare sammenlignet med vannis
 • Kan tilpasses ethvert kuldebehov

Hvorfor tørris?

Tørris går direkte over fra fast form til gass og man unngår vannsøl som følge av tining. I transportsammenheng der man tradisjonelt har brukt vannis, kan man ved å benytte tørris transportere større mengde produkt, og oppnå de samme kjøleforhold. Med andre ord: man kan like gjerne fylle maksimalt med varer i containeren, og utnytte plassen 100%, istedenfor å transportere med kjøleelement.

Tørris til rengjøring

Rengjøring og overflatebehandling med et system der man benytter tørrispellets. Disse blåses mot de stedene der belegg skal fjernes. Produktet gir ingen sliping av overflaten, og man unngår kjemikalier og rester av blåsemiddel som ellers må samles opp når jobben er utført.

Les mer om tørrisrengjøring 

Flere fordeler med tørris:

 • Tilleggskjøling, her kan tørris kompensere for manglende kjølekapasitet
 • Bakteriehemmende ved overgang fra fast form til gass, da CO2 gassen virker hemmende på vekst av bakterier
 • Kjøling av f.eks ferske kjøttsorteringer mellom f.eks to eller flere anlegg
 • Kjøling av deig direkte i elteren
 • Kjøling av saus etc. i egnede blandere der flytende kullsyre tilsettes direkte
 • Transport av fryse- og kjølevarer uten bruk av fryse- eller kjølebil
 • Brukes til transport av biologisk materiale da temperaturkontroll under transport er ofte kritisk.