Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Spesialgasser

Vi produserer spesialgass som er skreddersydd kundens behov.

Spesialgasser er en fellesbetegnelse for:

  • høyrene gasser
  • andre rengasser med spesifisert renhet
  • gass- og væskeblandinger med og uten spesifiserte usikkerheter
  • samt utstyr som ivaretar gasskvaliteten fram til brukerstedet

Rene gasser

 Etter hvert som produsenter av analyseinstrumenter presser deteksjonsgrenser, stiller dette større krav til renhet og spesifiserte urenheter for de høyrene gassene. Vi tilbyr en totalpakke når det gjelder leveranser av rene gasser. Fra de høyrene gasser i Ultraserien, via edelgasser til prosessgasser. Ultraserien dekker de vanligste behovene for det moderne laboratorium og prosessanalyse.
Vi dekker også elektronikkindustriens behov for dopinggasser. 

Spesialgassblandinger

Vi har mer enn 40 års erfaring i produksjon av spesialgassblandinger. Produksjonen startet på Hydro Rjukan hvor luftgassene og hydrogen var biprodukter fra produksjonen av ammoniakk. Siktemålet den gang var å dekke konsernets eget behov for slike blandinger for kontroll av egne prosesser innenfor gjødselproduksjon og petrokjemisk virksomhet. Senere startet man produksjon for salg på grunnlag av de erfaringer man tilegnet seg. Produksjonen i dag dekker nær alle typer gassblandinger, såfremt de enkelte komponentene ikke reagerer kjemisk, eller fysiske årsaker begrenser mulighetene.

Har du spørsmål kontakt vår spesialgassavdeling.