Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Oksygen

Det er 21% oksygen i luften og gassen brukes innen flere områder; alt fra helse og medisin til fiskeoppdrett.

Oksygen brukes til mange ulike formål:

Oksygen blir levert til våre kunder enten i:

  • Flytende form (LOX).
  • Med tankbil.
  • Mindre kryogen beholdere.
  • Gassflasker/pakker.

Kontakt din nærmeste gassforhandler for kjøp av oksygen.

Oksygen og HMS

Les om Oxysafe - oksygen tilsatt et luktestoff, for å forebygge uhell og ulykker.

 

Fakta: Oksygen

Gass uten lukt og farge ved normal trykk og temperatur. Oksygen er ikke giftig eller brennbar, men er brannfarlig ved kontakt med brennbare stoffer ved at den underholder forbrenningen. Oksygen utgjør ca. 21 % (vol.) av atmosfæren. Produseres ved fraksjonert destillasjon av flytende luft. Leveres i komprimert og flytende form.

Molekylvekt: 32,0 g/mol
Tetthet gass, 1 bar, 15°C: 1,337 kg/m3
Rel. tetthet gass/luft,
1 bar, 15°C:
1,106
Kokepunkt: -183°C

 

Brosjyre: Fysikalske egenskaper for gasser.