Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Nitrogen

Luft består av 78% nitrogen, og er en viktig industrigass.

Nitrogen er flytende ved –196oC ved atmosfæretrykk.

Anvendes ofte som beskyttelsesgass (inert gass) fordi den ikke reagerer så lett med andre stoffer.

Typiske anvendelser for nitrogen:

Rørfrysing med nitrogen

Rørfrysing benyttes når man ønsker å utføre vedlikehold på et mindre område uten å måtte foreta en større driftsstans. Det er vanligvis vann som fryses.

Lekkasjetesting

Lekkasjetesting med helium som sporgass, er en svært viktig oppgave med tanke på å eliminere eventuelle lekkasjer av hydrokarboner. En slik lekkasje kan få svært alvorlige følger. Et lekkasjesøk med 1 % helium i nitrogen kan avdekke enhver lekkasje i flenser, skjøter etc.

Spyling/Inertisering

Spyling med nitrogen gjøres når man ønsker å erstatte en uønsket atmosfære med en inert gass. Ved ferdigstillelse/overlevering av et prosessanlegg fjernes lufta i systemet ved bruk av nitrogen. Under senere vedlikehold av rør og tanker, må hydrokarbonene fjernes på samme vis.

Leveringsmåter:

Nitrogen leveres i flytende form (LIN) med trailer, i mindre kryogene beholdere eller på gassflasker.

Fremstilling av nitrogen

Nitrogen fremstilles ved destillasjon av atmosfærisk luft og rengjøres deretter til en rekke forskjellige kvaliteter og krav.

Kontakt din nærmeste gassforhandler for kjøp av nitrogen.

 

Fakta: Nitrogen

Gass uten lukt og farge ved normal trykk og temperatur. Nitrogen er ikke giftig, brennbar eller eksplosjonsfarlig, men kan virke kvelende ved at den kan fortrenge oksygenet i lukkede rom. Det er en inert gass som vil si at den i svært liten grad reagerer med andre stoffer. Nitrogen utgjør ca. 78,1 % (vol.) av atmosfæren. Produseres ved fraksjonert destillasjon av flytende luft. Leveres i komprimert og flytende form.

Molekylvekt: 28,0 g/mol
Tetthet gass, 1 bar, 15°C: 1,170 kg/m3
Rel. tetthet gass/luft,
1 bar, 15°C:
0,967
Kokepunkt: -196°C

 

N2 (ved 1 bar)

Kjølekapasitet ved 1 bar og - 50°C : 325 kJ/kg
Kjøekapasietet  ved 1 bar og 0°C : 377 kJ/kg

 

Brosjyre: Fysikalske egenskaper for gasser