Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Lasergasser

Vi leverer og monterer alt du trenger av gass og gassutstyr for din laserinstallasjon.

Laserskjæring er skjæring med lysstråle av ensartet bølgelengde. Prosessen er ikke avhengig av materialets antennelsestemperatur som autogenskjæring, eller strømledningsevne som plasmaskjæring.

Laserskjæring kan derfor brukes på alle metaller, stoffer eller trevirke med få begrensninger. CO2 lasere bruker helium, nitrogen og CO2  for å lage laserlyset. Vi har rene gasser og gassblandinger produsert etter maskinleverandørenes spesifikasjonskrav. Se liste over gasser nedenfor.

Skjæregass for laser

Laserskjæring utføres med oksygen for karbonstål og nitrogen for rustfritt stål, aluminium og andre materialer. I tillegg brukes argon for skjæring av titan. Vi har utviklet egne gasser optimalisert for laserskjæring.

 

Laser ressonator gasser
Navn Renhet/innhold Flaskestørrelse
Lazer Nitrogen 5.0 50 Liter
Lazer CO2 4.5 50 Liter
Lazer Helium 4.6 50 Liter
Lazer 10 5% CO2, 40% He, rest nitrogen 50 Liter
Lazer 11 3,4% CO2, 15,6% N2, rest helium 50 Liter
Lazer 33 4,5% CO2, 13,5% N2, rest helium 50 Liter
Lazer 34 5% CO2, 35% N2, rest helium 50 Liter
Lazer 35 4% CO, 8% CO2, 28% He, rest nitrogen 50 Liter
Lazer 36 1,7% CO2, 23,4% N2, rest helium 50 Liter
Lazer 37 3,14 CO2, 31,4% N2, rest helium 50 Liter
Lazer 38 5,4% CO2, 0,02% H2, 27% N2, rest helium 50 Liter
Lazer 39 99,6% CO2, 0,4% H2 50 Liter
Lazer 40 5,4% CO2, 27% N2, rest helium 50 Liter
RSR Lazer Rofin Sinar Ressonator gas

10 Liter

 

Lazer Oksygen P

Vi leverer oksygen for laserskjæring med renhet 4.5 (99,995). Maskinleverandørenes krav er normalt 3.5 (99,95). Lazer Oksygen 4.5 gir høyere skjærehastighet og bedre skjærekvalitet på delene, og dette er viktig for våre kunder. 

Lazer Nitrogen P

Nitrogen har normalt renhet 4.6 (99.996). Gassen leveres på pakker eller tank avhengig av forbruk. Nitrogen 4.6 gir blanke oksidfrie snittflater på skjæring av rustfritt stål. Noen fabrikater av nyere lasere bruker også nitrogen i strålerøret. Dette krever høyere renhet av nitrogenet som da oftest leveres fra tank. Nitrogen på tank til laser kaller vi for Lazer LIN.

 

Klikk her for din nærmeste gassforhandler.