Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Karbondioksid

Karbondioksid brukes som gass i mange sammenhenger.

 

Karbondioksid brukes til vannbehandling som:

  • Karbonatkilde i forbindelse med korrosjonskontroll av drikkevann 
  • Nøytralisering av alkalisk avløpsvann

Fordelen ved å bruke karbondioksid i drikkevann:

  • Er lettløselig i vann
  • Øker bufferkapasiteten i vannet og gjør det mer motstandsdyktig mot pH forandring, noe som gir en enklere drift
  • Gir økt alkalitet

Karbondioksid blir levert til våre kunder:

Kontakt din nærmeste gassforhandler for kjøp av karbondioksid.

Vår karbondioksid er et biprodukt av Yaras gjødselproduksjon og gjenvinnes til industrielle formål i stedet for å slippes ut i naturen.

Håndbok om CO2

Lurer du på under hvilke forhold CO2 gass går over til væske eller tørris? Eller hva som skjer når CO2 -gass blandes i vann? Da kan du slå opp i håndboken Properties of CO2. Den er et hendig oppslagsverk for teknikere, ingeniører og forskere. I industrien vil kjølebransjen, næringsmiddelindustrien og miljørelaterte virksomheter finne tekniske spesifikasjoner av interesse.

Fakta: Karbondioksid

En ikke giftig eller brennbar gass (har brannslukkende egenskaper), uten lukt og farge. Den kan virke kvelende ved at den kan fortrenge oksygenet i lukkede rom. Det er en reaktiv gass og virker som en svak syre ved innløsning i vann. Karbondioksid er en viktig del av karbonkretsløpet i naturen, og utgjør 0,03-0,04 % (vol.) av atmosfæren. Leveres i komprimert, flytende og fast form (tørris). Tørris går direkte over fra fast form til gass (sublimerer) ved normal trykk og temperatur.

Molekylvekt: 44,0 g/mol
Tetthet gass, 1 bar, 15°C: 1,849 kg/m3
Rel. tetthet, gass/luft,
1 bar, 15°C:
1,53
Kokepunkt: -78,5°C

 

Kjølekapasitet ved 1bar og -50°C: 311 kJ/Kg

Kjølekapasitet ved 1bar og - 0°C: 377 kJ/Kg

Brosjyre: Fysikalske egenskaper for gasser