Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Brenngasser

Brenngassen som brukes ved skjæring er Mepran®, acetylen eller propan.

Autogenskjæring

Autogenskjæring utføres ved hjelp av en flamme av brenngass og oksygen som først varmer materialet opp til antennelsestemperatur for stålet. Når antennelsestemperaturen nås, åpnes skjæreoksygenet og materialet begynner å brenne.
Valg av riktig brenner, dyse og brenngass er avgjørende for din produksjonsøkonomi.

Valg av brenngass

Brenngassene gir noe forskjellig temperaturfordeling og totalvarme, slik at valg av brenngass avhenger av hvilke arbeidsoppgaver som skal gjøres.


Valg av riktig kombinasjon av utstyr og gass, er avgjørende for å oppnå det beste resultatet.

Bruksområdet, mengde forbruk av gass årlig og sikkerhets messige forhold er avgjørende ved valg av type brenngass.

Mepran®
Mepran® er propylen(C3H6) tilsatt et luktestoff. Gassen levers i flytende fase på sylindere eller tank. Lav luktegrense gir god sikkerhet ved bruk i industren.

Se trykk og temperaturkurve for Mepran®


Acetylen
Acetylen, etyn (C2H2) er en fargeløs gass med en lukt av hvitløk. Leveres kun på sylindere. Er meget brennbar og er den eneste gassen som kan brukes til autogensveising.  

 

Propan (C3H8) er tilsatt et luktestoff. Gassen leveres i flytende fase på sylindere og tank.

Se trykk og temperaturkurve for Propan

 

Klikk her for din nærmeste gassforhandler.

Fakta: Acetylen

Acetylen, etyn, er en fargeløs gass med en lukt av hvitløk ved normal trykk og temperatur. Er meget brennbar. Gassen er ikke giftig eller helseskadelig ved normal håndtering, men kan virke kvelende. Inhalering kan gi hodepine, svimmelhet etc. Acetylen er en meget ustabil og reaktiv forbindelse. Den dekomponerer med antennelse innen et stort trykk- og temperaturområde. Derfor leveres acetylen som en stabilisert løsning med et løsningsmiddel i et porøst materiale under trykk.

Molekylvekt: 26,038 g/mol

Tetthet gass, 1 bar, 15oC: 1,099 kg/m3

Relativ tetthet gass/luft, 1 bar, 15oC: 0,909

Sublimeringspunkt: - 83,8oC