Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Argon

Argon utgjør under 1% av vår atmosfære, men er en meget viktig industrigass.

Argon benyttes først og fremst for sine egenskaper som inert gass i en rekke forskjellige industrier:

  • I aluminiumsproduksjon.
  • I stålproduksjon.
  • I produksjon av ferrolegeringer.
  • I mekanisk industri.

Leveringsformer:

Argon leveres enten som gass på gassflasker eller i flytende form med tankbil eller i cryobeholdere.

Argon produseres ved å destillere renset luft.

Kontakt din nærmeste gassforhandler for kjøp av argon.

Fakta: Argon

sveising med argon

Gass uten lukt og farge ved normal trykk og temperatur. Argon er ikke giftig, brennbar eller eksplosjonsfarlig, men kan virke kvelende ved at den kan fortrenge oksygenet i lukkede rom. Det er en edelgass, enatomig, meget inert og vil i praksis ikke reagere med andre stoffer. Argon utgjør ca. 0,9 % (vol.) av atmosfæren.

Molekylvekt: 39,95 g/mol
Tetthet gass, 1 bar, 15°C: 1,669 kg/m3
Rel. tetthet gass/luft,
1 bar, 15°C:
1,38
Kokepunkt: -186°C

 

Brosjyre: Fysikalske egenskaper for gasser.